Likvidujem osobnú knižnicu

Milí návštevníci www.evanjelik.sk! V súvislosti s prípravou na nové bývanie v Dome seniorov Agapé vo Svätom Jure pomaly likvidujem svoju domácnosť, medzi nimi i osobnú knižnicu,ktorú som budoval takmer 70 rokov. Záujemcom ,ktorí si o to písomne požiadajú mailom, pošlem zoznam odbornej literatúry s udanou zostatkovou cenou (Biblie, spevníky, komentáre, slovníky, dejiny, jazykoveda, literatúra, atlasy, mapy, lexikóny, vlastiveda, encyklopédie a i. nielen v slovenčine, ale aj nemčine, poľštine, ruštine a pod.). Knihy sú v dobrom stave.O zoznamy možno požiadať na tejto adrese: vlaska@chello.sk do konca tohto týždňa,t. j. nedele večera 20. nov. 2011.
Kto skôr príde, ten prv melie!

Komentovať