LHM začala vysielať pre Blízky Východ

Rozhlasová misia Luteránskej cirkvi Misurskej synody LHM -Lutheran Hour Ministries (Služba luteránskej hodinky) začala na Pamiatku reformácie 31. okt.2011 vysielanie v arabčine pre Blízky Východ. Sídlom vysielania je Bejrut v Libanone. Vysiela sa jeden hlavný program týždenne a dva kratšie vstupy denne. Obsahom je zvesť evanjelia, biblické programy a korešpodenčné kurzy. Cieľovými poslucháčmi sú mladí ľudia v 10 okolitých arabských krajinách. LHM má po celom svete 31 medzinárodných centier.

(www.lcms.org)

 

Komentovať