Zvolili nového superintendenta Soľnohradska a Tirolska, Rakúsko

Volebné zhromaždenie 70 farárov a laikov diecézy Soľnohradska a Tirolska Evanjelickej cirkvi a.v. v Rakúsku zvolilo hneď v prvom kole počtom hlasov 48 zo 69 za nového superintendenta tejto diecézy 38-ročného farára z cirkevného zboru Grosspetersdorf v Južnom Burgenlande – Oliviera Dantine. Jeho protikandidát – farár Wolfgang Rehner získal 21 hlasov. Dantine sa zaujíma o diakoniu, ekuménu, je činný v kresťansko-židovskom dialógu, podporuje prácu s deťmi a mládežou. Je členom synody. Spolu s manželkou ,ktorá je tiež farárka, majú 4-ročného syna Jakoba. Funkcia superintendenta obnáša úlohy diecézneho biskupa. Dantine nastúpi do funkcie po Luise Muellerovej,ktorá dňom 31. augusta ide do dôchodku, 1. septembra 2012.Táto diecéza má okolo 30 tisíc členov v 16 cirkevných zboroch.

(www.evang.at)

Komentovať