Inštalácia nového predsedajúceho biskupa VELKD

4. novembra t.r. vo večerných hodinách bola v kostole sv.Gertraudy v Magdeburgu inštalácia nového vedúceho biskupa Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) 60-ročného Gerhard Ulricha,ktorého zvolili členovia gen. synody VELKD. Inštaláciu vykonal domáci krajinský biskup Friedrich Weber.Asistovali mu domáci i zahraniční biskupi.Ulrich začal študovať germanistiku, potom divadelnú vedu a umenie, r. 1974 prešiel na štúdium ev. teológie na Hamburskej univerzite. Stal sa kaplánom, zborovým farárom , bol mentorom vzdelávania kaplánov, riaditeľom kazateľského seminára v Preetz, po piatich rokoch propstom v Angeln. Od r. 2008 je biskupom diecézy Šlezvicka a Holštínska Severopolabskej evanjelicko-luteránskej cirkvi. Je ženatý a má štyroch synov.

(www.evangelisch.de)

Komentovať