Nový biskup v diecéze Esbo, Fínsko

Novým biskupom v diecéze Esbo,Fínsko, je 49-ročný teológ, farár Tapio Luoma. Vo voľbách získal 413 hlasov, kým jeho protikandidát Kalervo Salo 221 hlasov. Volieb sa zúčastnilo 91.8% voličov .Voličmi boli pastori, pomocní duchovní a delegáti laikov diecézy. Luoma bol ostatných 25 rokov farárom.Je členom synody a zastáva početné funkcie v cirkevných organizáciach. Roku 2000 získal cenu Najlepší kazateľ roka. Jeho biskupská vysviacka bude 12. februára 2012 v katedrále v Esbo.V úrade biskupa začína pracovať 1.2.2012,kedy nahradí do penzie odchádzajúceho biskupa Mikko Heikka.On bol prvým biskupom tejto novozriadenej diecézy roku 2004.

(evl.fi)

Komentovať