LCiGB oslavovala 50. výročie svojho založenia

Luteránska cirkev vo Veľkej Británii (LCiGB) oslávila službami Božími 15. októbra 2011 v nemeckom  ev. kostole Krista Pána v Londýne 50. výročie svojho založenia. Na službách Božích sa zúčatnili terajší i minulí duchovní tejto cirkvi. Cirkev je známa tým, že je internacionálna, služby Božie sa konajú v 8 jazykoch. Od r. 2009 biskupkou cirkvi je Jana Jeruma Grinberga, lotyšského pôvodu.

V Spojenom kráľovstve žije do 200 tisíc luteránov. Sú tam luteráni združení v Luteránskej rade Veľkej Británie (The Lutheran Cuncil of Great Britain) a Evanjelicko-luteránska cirkev Anglicka (The Evangelical-Lutheran Church of England – ELCE -misurského smeru ). Táto má 1600 členov, 14 cirkevných zborov a 13 aktívnych pastorov.

(www.lutheranchurch..co.uk)

Komentovať