Návšteva ELC Fínska v Estónsku

V dňoch 19. a 20. októbra t.r. navštívila desaťčôenná delegácia vedenia Evanjelicko-luteránskej cirkvi Fínska svoju partnersku cirkev v Estónsku. Delegáciu viedol arcibiskup Kari Mäkinen. Hostí prijal vo svojom úrade arcibiskup ELC Estónska Andres Poeder ako aj celé konzistórium. Obe delegácie viedli rozhovory a vzájomne sa informovali o náboženskej a cirkevnej situácii vo svojich krajinách, o vzájomnej spolupráci oboch cirkví, o misii fínskej cirkvi v Estónsku, o cirkevnej spolupráci na medzinárodnej úrovni v rámci EÚ a iných medzinárodných orgánizáciach, o úlohách a možnostiach v spoločnosti a pod.

(www.eelk.ee)

Komentovať