Koncert pre Evanjelickú diakoniu už v piatok 28. 10.

Ako návnadu uverejňujeme program koncertu s vynikajúcou Adrianou Kučerovou.
Vstupenky vo www.ticketportal.sk, www.ticketstream.sk, kníhkupectvá Reformata a Jonatan. 
A hodinu pred koncertom pri kostole.

Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie
Piatok, 28. októbra 2011, 18.00 hod.
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava

Program:
1. Georg Fridrich Händel (1685 Halle – 1759 Londýn): Predohra k oratóriu Mesiáš 
 
2. Johann Sebastian Bach (1685 Eisenach – 1750 Lipsko): Quia respexit (ária z Magnificat BWV 243)
Vtedy povedala Mária: Velebí moja duša Pána a môj duch sa rozveselil v Bohu, v mojom Spasiteľovi, že zhliadol na poníženie svojej služobnice, veď, ajhľa, blahoslaviť ma budú odteraz všetky pokolenia, pretože Mocný učinil so mnou veľké veci, a sväté je Jeho meno a Jeho milosrdenstvo s tými, čo sa Ho boja, z pokolení na pokolenia. (Lukáš 1, 48)
 
3. Georg Fridrich Händel: Rejoice Greatly, O Daughter of Zion (ária z oratória Mesiáš)
Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy…a bude zvestovať národom pokoj. (Zachariáš 9, 9 – 10)
 
Prestávka
 
4. Wolfgang Amadeus Mozart: Laudate Dominum
Chváľte Hospodina všetky národy! A velebte Ho všetci ľudia! (Žalm 117)
 
5. Wolfgang Amadeus Mozart (1756 Salzburg – 1791 Viedeň): Exultate, jubilate, moteto pre soprán a orchester K 165 
Radujte sa, plesajte vy požehnané duše, spievajúc sladké piesne.
 
6. Cesar Franck (1822 Lutych – 1890 Paríž): Panis angelicus
Chlieb anjelov stáva sa chlebom ľudu. Toto telo Pána bude živiť aj chudobných a pokorných služobníkov.

Účinkujú:
Adriana Kučerová – soprán (2 – 6)
Kresťanský komorný orchester ZOE (1 – 6)
Dirigent Ewald Danel

Komentovať