Evanjelická cirkev v MR mení osobné autá

21. októbra 2011 odovzdali vo firme Porsche Hungaria sro v Budapešti 4 nové autá značky Volkswagen Polo zástupcom  4 cirkevných zborov, kde budú slúžiť  duchovným pri ich práci. Do konca roka pribudne ešte jedno auto. Postupne takto budú vymieňať doterajšie značky Opel. Vymenia aj služobné autá biskupských úradov a seniorských úradov, ale za niektorý typ Škody.  Autá bude dodávať spomínaná firma na základe podpísanej dohody s ústredím cirkvi za výhodných podmienok. EC v MR ostatné tri roky nekúpila  ani jedno nové auto. Autá získali cirkevné zbory na základe úspešného konkurzu.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať