Rekonštrukcia chrámu Panny Márie vo Wittenbergu

Chrám Panny Márie vo Wittenbergu, kde kázaval Martin Luther, je obklopený lešením. Kostol začali  dôkladne opravovať. Náklady na túto rekonštrukciu sa plánujú na 7,8 mil. €. Naposledy bol chrám opravený roku 1983 za čias NDR, kedy boilo tiež výročie reformácie. Kostol sa od r. 1512 ,kedy tam Luther nastúpil ako profesor, zmenil veľmi málo.  Chrám v novom šate sa má predstaviť k Veľkému jubileu reformácie r. 2017.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať