Jubilejné zasadnutie synody ELCIR

14. októbra t.r. v katedrále Panny Márie ELCIR v Petrohrade sa konalo jubilejné zasadnutie synody tejto cirkvi z príležitosti 400. výročia vzniku tejto cirkvi. Po slávnostných službách Božích sa konali pozdravné prejavy. V úvode prehovoril a hostí privítal biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusklu Arri Kugappi. Hlavný referát predniesol vedúci tajomník synody , profesor Alexander Priluckij. Na jubilejnej oslave sa zúčastnili a pozdravy predniesli zástupcovia administratívy a pravosláívnej, RK, GrK a sesterských lut. cirkví.

(www.elci.ru)

Komentovať