Výročné zhromaždenie EMW v Meissen, Nemecko

V nemeckom meste Meissen sa v stredu 19. októbra 2011 začalo výročné stretnutie Evanjelickej misie -Das Evangelische Missionswerk (EMW) . Očakáva sa účasť 65 prítomných. Úvodnú prednášku prednesie teológ z Ghany na tému : Vzťah rozvojových krajín k letničným a charizmatickým skupinám. Na programe je aj výročná správa EMW. Trojdňové zasadnutie sa koná v Evanjelickej akadémii v Meissen. Súčasťou sú aj služby Božie v Dóme, na ktorých bude kázať biskup Jan Janssen z Oldenburgu, ktorý je od roku 2010 predsedom EMW. EMW je združením evanjelických cirkví, misijných diel, slobodných cirkví ako aj početných misijných spolkov v Nemecku. Všetci členovia sa podieľajú na misijnej,ekumenickej a rozvojovej práci s kresťanmi na všetkých kontinentoch. Sídlom EMW je Hamburg.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať