Pozitívna bilancia nedele krstu v Sasku

V Nemecku je v EKD tento rok vyhlásený ako rok krstov.Na podnet biskupa Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Saska Jochena Bohla bola nedeľa 6. okt. 2011 vyhlásená v tejto cirkvi ako nedeľa krstu. Prvé hlásenia z cirkevných zborov sú pozitívne. Slávnosť krstu sv. sa konala v 200 cirkevných zboroch. Túto sviatosť prijalo 541 osôb, z toho 55 dospelých. Na to, že demograficky je Nemecko veľmi zle, sú to dobré čísla.Biskup poďakoval všetkým pracovníkom v zboroch za angažovanosť a vyjadril sa, že v cirkevných zboroch aj tieto slávnosti krstov vyvolávajú nové impulzy. Väčšina pokrstených mala vzťah ku cirkevnému zboru už cez svojich rodičov. Zaujímavé je však aj to, že z pokrstených detí v túto nedeľu až 62 nemalo ani otca ani matku evanjelika/čku.

(www.evlks.de)

Komentovať