Chudobní sa uchádzajú o pomoc Švédskej cirkvi

Mnoho ľudí v núdzi sa vo Švédsku uchádza o pomoc v dobrovoľníckych organizáciách. O situácii vo Švédskej cirkvi hovorila v rozhlase zodpovedná pracovníčka za diakonické otázky Elisabeth Hjalmarsson. Podľa nej v cirkvi rastie počet ľudí, uchádzajúcich sa o pomoc. Sú to predovšetkým nezamestnaní, mladí dospelí a seniori. Príčinou je nedostatok financií, narušenie sociálnej siete a rast počtu nezamestnaných. Cirkev pomáha finančne, potravinami, pri zaobstarávaní nových okuliarov a podobne.

(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať