Humanitárna pomoc pre Moldavsko

Združenie "Humanitárna pomoc pre Východnú Európu " Samostatnej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK) poslalo humanitárnu pomoc pre najchudobnejších občanov Európy – Moldavčanov. Trojčlenná delegácia vedenia tohto združenia bola koncpom septembra na návšteve v hlavnom meste Kišineve, aby sa osobne presvedčila o doručení pomoci a zistila ,aký je skutočný stav. Nemeckí návštevníci debatovali s obdarovanými a s ministerkou pre rodiny, sociálne a pracovné záležitosti Valentijou Bulginovou. Delegácia púo návrate skonštatovala, že humanitárna pomoc je naďalej potrebná. Pripravujú sa projekty pre takúto pomoc.

(www.selk.de)

Komentovať