Väčšina Nemcov je za ochranu cirkevných sviatkov

Podľa aktuálneho prieskumu agentúry emnid je veľká väčšina Nemcov za ochranu cirkevných sviatkov štátnym zákonom. Podobne až 70% občanov je za to, aby sa na štátnych školách vyučovalo náboženstvo. Naproti tomu 52% opytovaných bolo proti tomu, aby štát sťahoval cirkevnú daň. Výskum sa robil na vzorke 500 občanoch starších ako 14 rokov. Veľké rozdiely boli medzi občanmi bývalej NSR a býv. NDR.

(www.ekd.de)

Komentovať