Harald Breitschneider získa medailu M.Luthera za rok 2011

Rada Evanjelickej cirkvi Nemecka sa rozhodla tohtoročnú medailu Martina Luthera odovzdať teológovi Haraldovi Bretschneiderovi, ktorý sa angažoval ako evanjelický farár v Sasku v čase komunistickej diktatúry v mierovej revolúcii bývalej NDR s názvom:"Prekujte meče na pluhy!".Slávnosť odovzdania sa uskutoční počas bohoslužby 31.okt. na sviatok Pamiatky reformácie v chráme Sv. Juraja v Eisenachu. Laudatio prednesie minister obrany Nemecka Thomas de Maiziére , medailu odovzdá predseda Rady EKD N.Schneider. Medailu prvý raz odovzdali r. 2008. Je cenou za osobitné zásluhy nemeckého protestantizmu.

(www.ekd.de)

Komentovať