Výzva Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi v Maďarsku

Koncom októbra 2011 sa v Maďarsku bude konať sčítanie ľudu, domov a bytov.K tejto udalosti sa vyjadruje aj Evanjelická cirkev, najmä cez médiá ,tlač, rozhlas ,televíziu a internet. Zbor biskupov vydal vyhlásenie, v ktorom povzbudzuje evanjelikov, aby pri sčítaní hrdo sa hlásili ku svojej cirkvi. Podobne to robí aj webová stránka www.evangelikus.hu. Sú tam galérie historických osobností – evanjelikov, ako aj rozhovory na tému:Prečo sa budem hlásiť k evanjelickej cirkvi? so súčasnými známymi osobnosťami verejného života. 

 

Komentovať