NNV/SLZ udelil štipendiá pre zahraničných študentov

Nemecký národný výbor Svetového luteránskeho zväzu (DNK/LWB) udelil 8 zahraničným študentom štipendium, aby mohli jeden rok študovať na nemeckých VŠ. Študenti pochádzajú z týchto krajín: Brazília, Čile, Čína, Madagaskar, Slovensko, Ukrajina a USA. Súčasne dostali ďalší 8 študujúci zo zahraničia štipendium,aby si mohli predĺžiť o jeden rok svoje štúdium v Nemecku. Sú  z týchto krajín: Čína, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko, Ukrajina. Väčšina z nich študuje teológiu, alebo pedagogiku náboženstva , cirkevnú hudbu alebo diakoniu. Popri podpore zahraničných študentov tento výbor každý rok umožní 15 nemeckým luteránskym študentom študijný pobyt v niektorej členskej krajine SLZ.

(www.ekd.de)

Komentovať