Delegácia NALC konzultovala v Ríme

Novozvolený biskup Severoamerickej luteránskej cirkvi (NALC) John Bradosky, biskup-emeritus Paull Spring a pastor David Wendel, predseda výboru NALC pre ekumenické vzťahy navštívili Rím. 29. septembra 2011 mali vo Vatikáne rozhovory so zástupcami Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov na čele s jej predsedom Kurtom kardinálom Kochom. Cieľom konzultácii bolo predstaviť novú luteránsku cirkev na severoamerickom kontinente, aby sa zmenil obraz luteranizmu po tom, čo synoda ELCA prijala nebiblické  uznesenia vo veci ľudskej sexulity ,manželstva a rodiny. Trojčlennú delegáciu prijal aj pápež Benedikt XVI.  

(www.thenalc.org)

Komentovať