Misia medzi študentami v Nemecku

Kresťan nachádza na nemeckých univerzitách narastajúcu náboženskú rôznorodosť . Tá sa začína od agresívnych ateistov, cez agnostikov, ezoterikov až po verejne žitú kresťanskú vieru. Pre agentúru idea to povedali generálny tajomník SMD (Študentská misia v Nemecku) Gernot Spies a nový vedúci pre prácu na vysokých školách Markus Heide na okraj jesennej konferencie SMD. Tá sa konala v Marburgu 7. až 9. okt. 2011 za účasti do 450 účastníkov. Nemecká mládež hľadá duchovno. Má záujem aj o kresťanstvo, nie však inštitucionálne. Preto SMD organizuje rôzne neformálne akcie, prednášky, rozhovory, divadelné kúsky a pod. až po spolužitie kresťanov s nekresťanmi v bytových jednotkách. SMD vyzýva o modlitby pre prácu medzi študentami. Najbližší takýto modlitebný deň bude 15. novembra. SMD zásobuje tlačovými materálmi do 700 aktívnych biblických krúžkov medzi žiakmi.

(www.idea.de)

Komentovať