V Rusku sa pripravuje prísny zákon o slobode svedomia a náboženských organizáciách

Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie na svojej webovej stránke pripravilo a uverejnilo návrhy pre nový federálny zákon o slobode svedomia a náboženských organizáciách. V novom zákone sa navrhujú prísne obmedzenia pre registráciu a činnosť náboženských organizácii. Zákon taxatívne bude vymenúvať dôvody, pre ktoré bude možné odmietnuť registráciu. Experti vyhlasujú, že nový zákon obmedzuje výkon slobody svedomia a náboženského kultu miestnych malých denominácii,či siekt.

(www.baznica.info)

Komentovať