Celokrajinská evanjelizácia v chráme na Deákovom námestí v Budapešti

Na celokrajinskej evanjelizácii 8. októbra 2011 v chráme na Deákovom námestí v Budapešti ,ktorú zorganizoval misijný výbor Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, sa zúčastnilo toľko ľudí, že tento najväčší chrám hl. mesta bol preplnený. v úvode hrala hudobná skupina cirkevného zboru z Níreďaházy. Potom bola kázeň Zsarnai Kristána na text Lk 6,20, čo bolo heslo tohto dňa. Kazateľ uviedol, že treba robiť rozdiel medzi šťastím a prosperitou (zdarom, úspechom). S osobným svedectvom o svojom obrátení vystúpil dr. Molnár Róbert, primátor z Kubekházy. Predpoludním boli ešte rozhovory v   početných sekciách a pri okrúhlom stole. Po obede sa program niesol pod heslom:"Pane, nauč nás!" V úvode bolo svedectvo herca-umelca, nositeľa Pimiho ceny, Sasvári Sándora. Potom bola kázeň biskupa Západného dištriktu Szemereiho  Jánosa na text Mt 5,9 a na záver bola prislúžená Večera Pánova.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať