75 rokov od vzniku luteránskej cirkvi v Kolumbii

Prvé evanjelicko-luteránske zbory v Kolumbii vznikli roku 1936 prácou lut. misionárov z USA. Roku 1955 boli ako prví domáci kňazi ordinovaní dvaja pastori. Roku 1958 vznikla ako ústavne zriadená Evanjelicko-luteránska cirkev v Kolumbii (IELCO). Je členkou SLZ a Cirkevnej rady Latinskej Ameriky. IELCO má 3 100 členov v 14 zboroch a v 11 misijných lokalitách. Slúžia v nich dve pastorky, deväť pastorov , deväť evanjelizátorov a dvaja kapláni. Cirkev je organizovaná synodálne. Predsedníctvo tvoria biskup a predseda, volený na päť rokov. Rad osláv jubilea sa koná v októbri. Vyvrcholením budú slávnostné služby Božie 23. októbra 2011.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať