Protestantské cirkvi Európy a Vatikán budú rokovať o učení cirkví

27. septembra t.r. sa v Ríme konali rozhovory medzi predsedníctvom Spoločenstva evanjelických cirkví Európy (GEKE) a predsedom Pápežskej Rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurtom kardinálom Kochom o možnosti viesť pravidelné konzultácie medzi GEKE a RKC o vieroučných otázkach -ekleziológii. Cieľom je zvážiť možnosť jednoty Kristovej cirkvi v jej rôznosti. Rozhovory boli úspešné. Prvá takáto konzultácia by sa mohla  uskutočnť už po VZ GEKE, ktoré bude v septembri 2012 vo Florencii. GEKE už má dobré skúsenosti vo vedení vieroučných rozhovorov s pravoslávnymi, anglikánmi a baptistami.

(www.evang.at)  

Komentáre k “Protestantské cirkvi Európy a Vatikán budú rokovať o učení cirkví

Komentovať