EBF UK v Bratislave má 47 novoprijatých študentov v akademickom roku 2011/12

V akademickom roku 2011/12 sa na EBF UK v Bratislave zapísalo 47 nových študentov. Z tohto počtu je 34 na dennom štúdiu a 13 na externom. 16 budú študovať smer evanjelická teológia ( magisterské štúdium – 5 rokov); 12 , z nich 5 externe, smer evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc ( trojročné bakalárske štúdium);13, z nich 7 externe, smer evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej práce (2 ročné magisterské štúdium);3 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (3 ročné bakalárske štúdium); 1 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (2 ročné magisterské štúdium); na doktorandské štúdium evanjelickej teológie sú zapísaní 2 študenti, z nich 1 externe.

Na všetkých stupňoch štúdia študuje spolu na fakulte 166 študentov.

(Zdroj: študijný referát fakulty)

Komentovať