Inštalácia vedúcej biskupky Nórskej cirkvi

V nedeľu 2. októbra 2011 sa v národnej  katedrále Niddaros v Trondheime konala veľkolepá slávnosť- inštalácia prvej v histórii – vedúcej biskupky Nórskej cirkvi Helge Befuglien. Na slávnosti sa zúčastnili všetci biskupi diecéz, početné duchovenstvo, kráľ, minister pre cirkvi, primátor mesta a i. Inštaláciu vykonal a kázeň predniesol biskup Oslo Ole Christian Kvarme. V nej o.i. povedal:" Mali by ste sa zamerať cestou obnovy v stopách Ježiša, ktorý nás vedie v každodennom živote niesť bremená jedni druhých." Nová vedúca biskupka v kázni o.i. povedala:" V evanjeliu Ježiša Krista nejde o šťastie alebo úspech. Vedia to mnohí z nás. Nejde ani o duševnú vyrovnanosť, ale o odpustenie a milosť. Viera znamená mať bezpečnosť, že sme obklopení bezhraničnou láskou, Viera v Ježiša Krista oslobodzuje od porážok a zrady. Dáva silu žiť každý deň so svojimi problémami."

Po bohoslužbách sa asi 180 pozvaných hostí zúčastnilo recepcie v Pánskej sále arcibiskupského paláca.

(www.kiken.no)

Komentovať