Konferencia “Misia vo Švédsku”

V priestoroch Vysokej teologickej školy Johannelund v Uppsale sa v  dňoch 4. a 5. októbra 2011  koná konferencia na tému "Misia vo Švédsku". Témou konferencie je zaoberať sa otázkami, ako má Švédska cirkev evanjeliom oslovovať nových ľudí. Na konferencii sa zúčastňuje do 90 kňazov a asi 100 študentov. Konferenciu organizuje EFS – čo je Evangeliska fosterlandstiftelsen – pietistická a evanjelizačno – misijná organizácia v rámci Švédskej cirkvi, u nás prekladaná aj ako Evanjelická misia. Organizátori vo vyhlásení píšu:"Švédsko je v súčasnosti misiná krajina. Krajina, kde väčšina obvyvateľov už nepozná Ježiša Krista a nepozná radosť zo zborového spoločenstva. Veríme a máme nádej, že Pán Boh chce zmeniť túto situáciu." 

(www.dagen.se)

Komentovať