Global Christian Forum 2011 v Indonézii

V Manado ,Indonézia, sa v dňoch 4. až 7. októbra 2011 zhromaždilo do 300 zástupcov kresťanských cirkví a hnutí,medzi nimi i letničných, ktorí sa tradične iných ekumenických stretnutí nezúčastňujú, a to siete Globálneho kresťanského fóra. Program je postavený okolo zdieľania sa o živote ľudí a modlitbách. Nijaké rozhodnutia nebudú prijaté. Ide o nové ekumenické fórum bez nadmiery administratívnych štruktúr. Vznik nového druhu hnutia vyvolala skutočnosť, že ťažisko kresťanstva sa presunulo na južnú pologuľu a vo SRC neboli zahrnuté letničné a iné lokálne cirkvi, najmä v Afrike. Ide o experiment so širokou základňou.Cieľom globálneho fóra je predovšetkým budovať dôveru medzi kresťanmi, ktorí predstavujú veľmi odlišné tradície  v kresťanstve. Metódou je spoločné zdieľanie a modlitba.

(evl.fi)

Komentovať