Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie s Adrianou Kučerovou

Mladá, ale už slávna slovenská operná speváčka, ktorá šarmom a umením očarila návštevníkov najslávnejších operných domov, pokorne obetuje svoje umenie dobročinnej organizácii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá si pripomína 20. výročie obnovenia svojej činnosti. Adriana Kučerová a Evanjelická diakonia.

 
Slávnostný koncert k tomuto jubileu sa uskutoční v piatok 28. októbra 2011 o 18.00 hod. v monumentálnych priestoroch Veľkého evanjelického kostola na Panenskej ulici v Bratislave.
 
Adriana Kučerová so sprievodom Kresťanského komorného orchestra ZOE a pod taktovkou renomovaného umelca Ewalda Danela uvedie duchovné diela majstrov baroka, klasicizmu aj romantizmu Georga Fridricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta, Césara Francka.
 
V rámci programu vedenie Evanjelickej diakonie ocení štyroch spolupracovníkov, ktorí sa významným dielom zaslúžili o jej rozvoj počas doterajšieho obdobia činnosti.
 
 
 
Slávnostný koncert k 20. výročiu Evanjelickej diakonie
Piatok, 28. októbra 2011, 18.00 hod.
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica Bratislava
 
Adriana Kučerová – soprán
Kresťanský komorný orchester ZOE, dirigent Ewald Danel
 
Program: Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart,  César Franck
 
         Vstupné v predpredaji 10 € / 6 € (dôchodcovia, ZŤP)
          na mieste hodinu pred koncertom 12 € / 8 €
          
          Predaj vstupeniek: www.ticketstream.sk, www.ticketportal.sk
          Kníhkupectvo Reformata, Palisády 48 
          tel.: 02/5443 3740,  knihkupectvo@reformatasro.sk
          (Po – Pi 9.30 – 12.00, 13.00 – 17.30)
          Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2
          tel.: 02/5556 3040,  jonatan@vbh.sk
          (Po Pi: 11.00 – 18.00, So: 9.00 – 12.30)
 
Výťažok zo vstupného sa použije na podporu činnosti Centra pre deti  a mládež KROK, Panenská ulica, Bratislava
 
Koncert organizačne zabezpečuje občianske združenie Ars ante portas.
 
 
Evanjelická diakonia
       Diakonia patrí neodmysliteľne ku kresťanstvu. Práve ona je znakom praktického prejavu kresťanstva. Tento čin viery a pomoci blížnemu má svoje korene aj u nás. Keď hovoríme o začiatkoch diakonie na Slovensku máme na mysli diakoniu nemeckého evanjelického zboru v Bratislave, diakoniu sestier Royových na Starej Turej, ako aj evanjelický spolok Dobrodej v Liptovskom Mikuláši. Jednotlivé diakonické diela boli postupne spojené a zastrešené Spolkom slovenskej evanjelickej diakonie. Spolok vykonával svoju činnosť až dovtedy, pokiaľ po nástupe komunizmu štát neprevzal celú sociálnu starostlivosť (zdravotnícke, sociálne zariadenia i personál) na seba a tak v r. 1956 bola Evanjelická diakonia rozpustená.
       Po zmene pomerov v r. 1989 sa Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku rozhodla činnosť diakonie obnoviť a to na úrovni zborovej, ako aj zriadiť špecializovanú organizáciu, ktorá bude budovať sieť stredísk a rozvíjať rôzne formy sociálnych služieb núdznym, ako aj projekty a programy na pomoc v našej krajine i v zahraničí. Tak v novembri 1991 vznikla Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ďalej ED ECAV).
       Počas 20 ročnej existencie ED ECAV buduje sieť vlastných zariadení, v ktorých poskytuje sociálne služby pobytovou a ambulantnou formou, poskytuje poradenstvo, vzdeláva svojich zamestnancov a dobrovoľníkov v oblasti diakonie a vydáva publikácie a vlastný časopis, slúžiace k prezentácii diakonických aktivít. Pracuje na rôznych projektoch a programoch zameraných na prácu s mládežou, na humanitnú a rozvojovú pomoc a klinickú pastorálnu starostlivosť. Pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávou, národnými a nadnárodnými diakonickými, sociálnymi a humanitárnymi organizáciami. Spolupracuje a rozvíja programy, zamerané na pomoc formou bilaterálnej a regionálnej diakonickej spolupráce.
       Dvadsať rokov práce ED ECAV je výsledkom všetkých, ktorí jej preukázali svoju dôveru, podporu a solidaritu. Ďakujeme Vám!
(Kontakt: Janka Gasperová, Referát Public relations a Fundraising, Tel. 0905/ 599 215, E-mail: media@diakonia.sk)

Komentovať