8 Komentáre k “Pápež navštívi Nemecko

 1. lubo batka st

   sledovať aj v dejinách cirkvi, že  ľudia, až ked vyskúšajú všetky nerozumné diela (  vojny, diplomaciu, taktiky atp.) vrátia sa snáď k biblickej rade Gamalielovej:"Dajte pokoj týmto ľuďom a nechajte ich. Lebo ak je z ľudí táto rada, alebo toto dielo, rozpadne sa, ak je však z Boha, nebudete ich môcť zahubiť. Aby sa nedokázalo, že bojujete aj proti Bohu "Sk 5,17nn.

  1. misko

    Trvalo dosť dlho, kým pre RKC prestali byť protestanti heretikmi a pravoslávni schizmatikmi, ktorí sa kvôli vlastnej spáse mali iba "vrátiť" k Rímu. Až po storočiach sme sa naučili vidieť všetko to (alebo aspoň časť), čo u ostatných kresťanov koná Boh a nazývať ich bratmi. A nielen nazývať, ale skutočne ich za bratov a sestry považovať.

   A tiež nejaký čas trvalo, kým pre protestantov prestal byť pápež Antikrisom a Rímska cirkev neviestkou z Jánovho zjavenia.

   Bohu vďaka za všetky tieto zmeny.

   Vždy sa nájdu ľudia, ako Martin78, ktorí budú katolíkov "usvedčovať z bludu" a katolíci, ktorí by aj toho Gamaliela použili proti "vám" s tým, že za tie storočia sa protestantizmus neustále rozpadáva na menšie časti.

   Dôležité je, na čo sa človek rozhodne hľadieť. Či na to pozitívne, alebo negatívne.

   Marana tha!

   1. Martin78

    "usvedčovať z bludu" – hmm tie úvodzovky, tak ak blud nie je, tak prečo sa rovno ECAV nespojí do jednej veľkej cirkvi a neuzná neomylnosť Pápeža? Prečo sa rovno nevyberieme na marianské púte a prečo rovno nezapracujeme do symbolických kníh falošné proroctvo sv. Faustiny a.i. Dôležité je len to, či budeme hladieť na Krista 😉 všetko ostatné je len telesné a ľuďom na smrť… Otcová láska nepatrí ekuméne, ale ľuďom, ktorí umierajú a končia v zatratení, lebo sú klamaní a tak nepoznali Syna. Súhlasím len s jedinou vetou – "Bohu vďaka za tieto zmeny", lebo ukazujú na to, že posledné dni pred druhým príchodom Pána Ježiša sú už blízko a On si svoju cirkev zjednotí sám.

    Do toho okamihu však bude nutné upozorňovať na blúdne učenie, falošných učiteľov a prorokov v akejkoľvek denominácií (nie len v RKC).

    Ale inak Miško – tvoj názor ti samozrejme neberiem – maj v ňom slobodu

    Nech vás žehná náš všemohúci Boh – Otec i Syn i Duch Svätý

    1. Martin78

     Miško ešte Ti rád objasním pár vecí, aby si pochopil, prečo som tak pevne postavený proti spájaniu sa s RKC v ekuméne. Podotýkam, že hovorím o spájaní sa v zmysle hladania kompromisov, lebo nemám najmenší problém mať priateľov (a aj mám) medzi katolíkmi. Otvorene preposielam konverzáciu medzi mnou a katolíckou arcidiecézou. Akurát nezverejním meno vysoko postaveného pisateľa 😉

     Môj list: Prajem Vám dobrý deň
     Mám jednu otázku… Uveril som v Pána už pred niekoľkými rokmi a minulého roku som prestúpil do Evanjelickej cirkvi ECAV, keďže som sa nedokázal stotožniť s nebiblickou výučbou katolíckej cirkvi. Chcel by som sa preto spýtať, či evidujete môj prestup, alebo ma stále považujete za svoju "ovečku". V prípade, že Vám tento môj prestup nikto nedal na vedomie, Vás chcem touto cestou poprosiť o vymazanie môjho mena z Vašej cirkvi, alebo mi poradiť spôsob, ako to je možné. Keďže sa vnútorne nedokážem stotožniť s odklonom katolíkov od kresťanských hodnôt, som pre vás zbytočný … Ďakujem a prajem krásny a požehnaný deň 
      

     Odpoveď na môj list:  je naozaj vhodné, aby ste o Vašom rozhodnutí informovali kompetentný úrad a Vašu aktuálnu situáciu zavrhnutia katolíckej viery, ak je nezvratná, týmto aj formalizovali. Odporúčam Vám navštíviť farský úrad v mieste, kde ste boli pokrstený (kde ste zaznačený v matrike pokrstených) a tam osobne deklarovať Vašu vôľu vystúpiť z Katolíckej cirkvi. V prípade že toto nie je možné, treba na túto farnosť adresovať list s notársky overeným podpisom, kde deklarujete to isté. Notárske overenie podpisu je potrebné, aby bola s istotou zaručená totožnosť pisateľa, keďže sa jedná o vážny úkon. Predpokladám, že Vám je známe, že ta týchto okolností ste sa vzdali možnosti prijímať sviatosti, ktoré sú prameň Božej milosti, ako vieme z Božieho zjavenia vo Svätom Písme.

     S pozdravom
     XY

     Ak budeš pozorne čítať, ja som v liste vyjadril, že som vstúpil do ECAV a vysoký predstaviteľ RKC sa vyjadril, že sa vzdávam sviatostí, ktoré sú prameňom Božej milosti. Nepotrebujem ani riešiť to, že ich 7-sviatostí je všetkým možným, len nie Božím zjavením zo Svätého Písma. Ide o to, že toto je presne spôsob jednania RKC – na jednej strane príde Pápež a radosťou trase rukou evanjelikovi a na druhej strane považujú vstup do ECAV za strátu Božej milosti… Ten list bol písaný pár mesiacov dozadu, aby niekto nezačal obhajovať, že to bolo dávno a že sa to zmenilo… Ešte, že mi sám môj Pán Ježiš Kristus dal na vedomie, že mu patrím a že som účastný Jeho milosti.

     Milý Miško – dovolím si tvrdiť, že ako bývalí katolík mám docela dosť dobre zmáknuté ich učenie a katechizmus, aby som pri plnom vedomí mohol označiť, čo je blud v ich učení. Ale budem sa opäť opakovať, necítim ani kúsok nelásky k RKC, len obrovskú ľútosť z toho, ako klamú a zavádzajú a vedú často do smrti svoje ovečky. To len aby si pochopil, prečo sa nájdu ľudia ako Martin78 – lebo im nebeský Otec otvoril oči.

     Ešte raz – buď požehnaný   

     1. misko

      Milý Martin.

      Dovoľujete si (ako píšete) tvrdiť, že máte zmáknuté učenie RKC a to Vás má oprávňovať označiť, čo je v ňom bludné. Ja si dovolím povedať, že aj keď prečítate katechizmus a možno pár ďalších knižiek, to ešte vôbec nemusí znamenať, že ste porozumeli katolíckemu učeniu. To je ale druhotné. Vy totiž netvrdíte, že mu rozumiete.. "zmáknuté" – to môže byť oboznámenie sa s ním, vytvorenie si obrazu o ňom. Omnoho ľahšie sa označujú bludy v učení, ktoré si vytvoríme sami v našich hlavách na základe toho, čo nám druhý o svojej viere hovorí, ale my tomu skutočne nerozumieme. Toto sa stávalo už v dobe reformácie, keď jeden druhého odsuzdoval za čosi, čo ten ani neučil. A keďže skoro každý praktizoval takú lásku ako Vy – iba poukazovať na bludy toho druhého, tak sa ani ďalej pohnúť nedokázali.

      Vzhľadom na to, že Vy nie ste nijaká autorita, tak môžete označovať za blud, čo len chcete. Môžete o sebe tvrdiť, že Vám nebeský Otec otvoril oči. Ale toto o sebe tvrdil asi každý samozvaný prorok. Takáto rétorika – bez kompromisov, jasné ukazovanie "bludov" a poznanie od Ducha Svätého – to Vás posúva skôr medzi blúznivcov, ktorých v jednej diskusii už niekto spomenul.

      V liste, ktorý citujete, ste poslednú vetu hrubým písmom zvýraznili Vy, alebo Vám to bolo takto doručené?

      Chcem poukázať na to, že katolícky predstaviť urobil presne to, čo robíte Vy. Tak ako Vy neprechovávate nenávisť alebo niečo podobné voči katolíkom, iba upozorňujete na to, čo považujete za bludy, tak aj odosielateľ Vám s úctou vyhovel v tom, čo ste od neho chceli a upozornil Vás na to, čo on považuje za nebezpečné pre Vás. A ako Vy máte kamarátov medzi evanjelikmi, tak aj pápež môže potriasať rukou evanjelikovi, anglikánovi, neveriacemu aj moslimovi.

      Tvrdíte, že Vám Pán Ježiš dal na vedomie, že mu patríte a ste účastní na jeho milosti. Ja som katolík a môžem povedať to isté o sebe. Ak tvrdíte, že Vás Pán vyviedol z RKC, tak ja rovnako môžem vážne povedať o sebe niečo obdobné. Pred niekoľkými rokmi som uvažoval o tom, či zostanem v RKC a to vážne. Ale Boh mi dal poznať, že mám byť tu. Čo teraz? Budem Vás presviedčať, že Vy sa musíte mýliť, lebo mňa ponechal v Katolíckej cirkvi? To je problém, ktorý vidím u mnohých konvertitov Vášho typu. Zovšeobecňujete svoju skúsenosť na všetkých. Ak Vám sa dal nejakým spôsobom Boh poznať, tak sa tak musí dať spoznať aj ostatným a preto všetkým rozdávate rady. Ak ste Vy nedokázali spoznať Krista a mať s ním vzťah v Katolíckej cirkvi, tak toho nemôže byť schopný žiadny katolík a tak mu budete do omrzenia hovoriť, aké je dôležité z RKC odísť. To je však omyl. Vy nie ste šablóna, ktorú Boh na všetkých používa.

      Takže Vás prosím o viac pokory a lásky. Skutočne prežívanej a nie iba deklarovanej. Je ľahké pošliapať veci, ktoré sú pre blížneho sväté a brániť to tým, že ste úprimný a že je to iba Váš názor. Úprimnosť ešte neospravedlňuje urážky. Ak sa vyjadrujete tak, ako to robíte, tak ukazujete, že Váš záujem o katolíkov je povrchný. Nesnažíte sa ich spoznať a pochopiť. Nedokážete im adekvátne podať svoj názor. Iba im ukazujete – toto je blud, tamto je blud. Zacitujete pár veršov z Písma a má to byť vyriešené. Dáte pár smajlíkov, požehnáte. Nepochybujem o tom, že sa snažíte mať ku katolíkom ako k jednotlivcom pozitívny vzťah, ale treba toho ešte veľa doťahovať.

      Nabudúce zvážte, keď budete chcieť rozdávať rozumy. Aj na tomto fóre je mnoho ľudí, od ktorých by ste sa mohli čosi naučiť. Ešte sa Vás chcem opýtať – poukazujete na to, ako treba čítať Písmo a Boh dá poznať pravdu. Čítate Bibliu v originálnych jazykoch, alebo iba v prekladoch? A koľko prekladov a aké pravidelne používate?

      Marana tha!

     2. Martin78

      Na začiatok by som bol rád, ak si nebudeme vykať, lebo aj k Bohu, kotrý je viac ako my, pri modlitbe nevykáme.

      Poviem to takto, forma písnia má isté obmedzania a teda je často ťažko posúdiť, čo je písané v láske… ale v poriadku, viem, čo mám v srdci, keď píšem aj prísne veci. Ja som ak si dobre pamätám nikomu nepovedal, že má opustiť RKC, dokonca naopak zastávam názor, že aj znovuzrodený katolík (od toho okamihu kresťan) môže byť Bohom z akéhokoľvek dôvodu ponechaný na rôzne dlhé obdobie aj v spoločenstve, ktoré má blúdne učenie (schválne nehovorím iba o RKC). Teda ak poznáš Pána (a ja nemám dôvod spochybňovať, čo si mi povedal), nemôžem vylúčiť, že má pre teba misiu na tomto poli. Ja nesúdim katolíkov a či už veríš, alebo nie mám osobných priateľov medzi nimi – ale viem aj to, že sú v tomto čase uveznení v náboženstve a nemajú plnú spoločnosť s Pánom (vravím o svojich známych) a to napriek tomu, že plnia všetky povinnosti,  čo im káže RKC. 

      Osobne si myslím (poznám mnoho ex-katolíkov – dokonca bývalého katolíckeho farára), že Boh vždy svojim deťom skôr alebo neskôr ukáže falošné učenie a bludy… poznám viac katolíkov, ktorí opustili RKC a každý +- pre rovnaké dôvody, ako ja a ja som v tom prsty nemal, ale Duch Svätý… Ale súhlasím, neplatí univerzálny postup na každého.   

      To však neznamená, že nemôžem poukázať na falošné a blúdne učenie. To robím aj v prípade iných denominácii, ak vidím, že sa odklonili od Písma Svätého. To isté je možné aj voči mne, teda zobrať Písmo a napomenúť ma, ak som niekde povedal niečo, čo je v rozpore s Písmom – ak tak bude, urobím nápravu a pokánie. Ale napomenutie musí byť pod slovom Božím, nie ľuďmi popísané tradície, symblické knihy a fylozofické mudrovanie.

      Už len krátke odpovede:

      áno ja som zvýraznil tie slová, lebo som chcel ukázať, čo som písal ja a na čo odpovedal on…

      áno ja som neni žiadna autorita, ale Boh je autorita a Jeho slovo máme v Biblii., ak je niečo v rozpore s Písmom, je v rozpore s Božím Slovom. 

      Mám doma a čítam Roháčkov preklad, evanjelicky preklad a katolícky preklad s vysvetlívkami a ak nájdem slovo, ktoré je iné v rôznych prekladoch, hladám preklad v pôvodných jazykoch. 

      Prepáč, ak si sa na mne pohoršil, ale nebudem sa ospravedlňovať za to, že poukazujem na odklon od evanjelia.

      Miško, ja to beriem tak, svoje stanovisko aj k ekuméne som povedal, všetko ostatné je v rukách Pána…

      A úprimne ti želám požehnanie nášho Pána Ježiša Krista a túžbu spoznávať Ho viac a viac (to želám aj sebe)

      Martin

          

    2. misko

     Na ekumenickom úsilí je dobré aj to, že sa veci dejú pomaly a postupne. Ja som rád, že pravoslávie a protestantizmus ponúkajú katolicizmu kritický pohľad. Podobne by mali byť vďační aj ostatní. RKC sa musí zamyslieť aj nad pápežstvom a dogmou s ním spojenou. Dlho sa to vyvíjalo v určitej izolácii a hoci aj v samotnej katolíckej cirkvi boli rôzne pohľady, centralizácia sa utužovala. Ekumenické úsilie môže tento vývoj zrelativizovať. Podobne mariánska zbožnosť a podobne. Takže ja si myslím, že pre nikoho by nebolo tým najlepším riešením, aby sa niečo rovno prijalo.

     Okrem toho, v každej cirkvi je určitá prevládajúca spiritualita. A v rámci cirkví sú tiež jej rozličné prúdy, smery. To je dobre a nie je žiadúce, aby sa kresťania spojili takým spôsobom, aby sa toto zotrelo. Bolo by to ochudobnením a protirečilo by to tomu, ako Boh zvoláva svoj ľud.

     Písať, že mi môj názor neberiete je úplne zbytočné. Na to nemáte najmenšie právo a ani to nemáte ako urobiť.  Argumentácia, ktorú používate proti katolíckej náuke je mi známa už dlhšie a v mojich očiach je nepresvedčivá.

     Marana tha!

     1. Martin78

      Presvedčiť ťa môže jedine Boh… túto Jeho vysádu by som si ani nedovolil privlastniť.

      Ale vidím, že tak úplne nehltáš ani ty každú dogmu RKC… noooo, nech ťa vyučuje a vedie Pán

Komentovať