Konzultácie v Nairobi

Na pozvanie Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Keni (ELCK)prídu do hlavného mesta Nairobi  na konzultácie sesterské misijné organizácie,ktoré spolupracujú s touto cirkvou. Sú to: Evangelisk Luthersk Mission -Bibeltrogna Vänner zo Švédska, Svenska Lutherska Evangeliforeningen z Fínska, World Mission Prayer Leagua, Finska Lutherska Evangeliforeningen vo Fínsku, Norsk Luthersk Misjonssamband a Misurska synoda z USA.  Na konzultáciách sa zúčastnia aj dvaja zástupcovia Misijnej provincie zo Švédska Fínska. Biskup Misijnej provincie Roland Gustafsson sa cestou zastaví aj v Etiópii, kde v prerokuje  niektoré otázky misie s tamojšou ELC Mekane Jesus. Témou konzultácie v Nairobi budú otázky ďalšej misijnej spolupráce , otázky volieb vedúcich cirkvi v štyroch diecézach a príprava otvorenia piatej diecézy ELCK.

(www.missionsprovinsen.se)

Komentovať