Rodinné popoludnie rodín v cz Svätý Jur

V sobotu  3. septembra 2011  niektorí členovia cirkevného zboru -rodičia a malé deti – strávili spolu príjemné popoludnie v prírode pri vzájomných rozhovoroch a poznávaní sa s br. kaplánom M.Koreňom a jeho rodinou. Miestom rodinného výletu bolo Veľkomoravské hradisko v lese nad Svätým Jurom. Spolu bolo prítomných 21 osôb, z toho osem detí. V duchovnom pláne práce cz je budovať  mladé rodiny aj cestou pravidelných stretaní počas roka pod organizačným vedením br. kaplána M.Koreňa.

 

Komentovať