Medzinárodná študijná konferencia v Bratislave

Na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v dňoch 5. až 8. septembra 2011 bude konať v rámci Vyšegrádskeho fondu medzinárodná študijná konferencia pod názvom Svetové kresťanské spoločenstvo a studená vojna (Christian World Community and the Cold War). Organizátorom a garantom konferencie je prof. Dr.Július Filo. Konferencia je neverejná a prihlásilo sa na ňu 45 osôb. Vedená bude výlučne v anglickom jazyku. Na konferencii budú prítomní početní známi teológovia, napr. Risto Lehtonen z Fínska, Béla Harmati z Maďarska, Konrad Reiser z Nemecka a ďalší.Prednášajúci priblížia pomery kresťanských cirkví (protestantských, katolíckej i pravoslávnej) v rôznych regiónoch sveta, napr. Československu, Maďarsku, Švédsku, Bulharsku, Etópii, v Guayane, USA, Juhoslávii a pod. v čase studenej vojny.

Komentovať