Pergamen a atrament

Otec nám klope na srdce a ak mu otvoríme, podáva nám pergamen. Je na ňom písaná Nová zmluva milosti. On už na nej otlačil pečať smrti a zmŕtvychvstania svojho Syna. Ale na našej strane je ešte prázdna.

Dáva nám ju čítať. Budeme si ju čítať? Alebo ju dáme čítať iným a veriť im, že nám ju dobre prečítajú? Ak podpisujeme zmluvy, nie je dobré si ich aj prečítať? V živote sa v jednoduchších veciach nevieme spoľahnúť a nedôverujeme a v otázke večného života a večného zatratenia si sami nechceme prečítať zmluvu, ktorú nám podáva Boh.

To nie je o tom, že by nás Boh chcel oklamať. To je o tom, že budeme vedieť, čo nám z nej vyplýva, čo od nás chce a čo nám dáva. To je zmluva s Bohom. On je priamy a napísal nám všetko a Jeho slová sú pravdivé.

A my sme leniví… Dávame iným – cirkvám, priateľom, rodičom: Vy prečítajte! Vy nám poviete! My budeme ticho počúvať a keď nás to nebude zaujímať, tak jedným uchom dnu a druhým von, povyberáme si kúsky, ktoré sa nám páčia.

Čítaním sa dostaneme na koniec. Mnoho tých, ktorí dali zmluvu prečítať iným, ju nechajú aj podpísať iným. Dávajú im splnomocnenie.

Háčik je ale v tom, že túto zmluvu nemôže nikto iný za vás podpísať – každý sám za seba.

Rozhodli ste sa? Vedzte teda, že pero budete namáčať do nádobky plnej nie atramentu, ale Kristovej krvi. Každý jeden z nás Ho zabil a každý z nás to môže priznať, ak namočí pero do nádoby. Alebo chcete vlastným podrezávaním žíl, bičovaním a iným trýznením vytlačiť kvapky vlastnej krvi, aby ste to mohli podpísať?

Nie, to je ďalší háčik. Naša krv nie je pravou krvou – vyprchá, vybledne, nie je ani náznak podpisu na Zmluve. Nemáme zásluhy, nemáme slávy. Musíme premôcť svoju pýchu a namočiť pero do Jeho krvi, iba tak si priznáme, že sme Ho zabili – každý jeden z nás. Otec nás nechce vidieť na kolenách, aby sa slastne kochal pohľadom. On nám chce ukázať pravdu o nás, lebo jedným z prejavov lásky je povedať druhému pravdu. Preto tento svet nenávidel Krista, lebo o ňom svedčil, že je hriešny, ale On hovoril pravdu, lebo nás miloval a miluje. Ste ochotní vidieť sa Božími očami a prijať pravdu o sebe? Podpísali ste vlastnou rukou a Kristovou krvou, čo ste sami čítali? Sú vaše oči plné sĺz zúfalstva a biednosti a kropia pergamenový papier? To nevadí, Boh ho v skutočnosti nepotrebuje, vidí pochopenie vášho srdca a vie, že vo vašom živote má presne to miesto, ktoré mu prináleží. A vám dáva nový zmysel, nové naplnenie a nový život.

Ján 1,12: Lebo všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tými, ktorí veria v Jeho meno;

31 Komentáre k “Pergamen a atrament

 1. lindavybochova

  Milá Tamarka

  Neprispievam na túto stránku, ale keď vidím, že namiesto toho, aby sa hlásal Kristus a chválil náš milovaný Pán, sa objavia pod evanjelizačnými článkami mojej manželky, s ktorou som jedno telo a jeden duch a náš Pán je Ježiš Kristus, ktorého sme z Jeho milosti prijali do svojích sŕdc, musím sa zastať svojej ženy… to teda na vysvetlenie. Teda žiadne urazené ego mojej manželky, ale keď vidím ako ju zviera smútok z nepochopenia jej prejavu lásky k Pánovi a pohoršujú sa na nej ľudia, ktorí sa prezentujú ako kresťania, ide z toho smútok. 

  Ak by si dobre čítala, čo som písal, pochopila by si vysvetlenie do dôsledku a teda aj to, že nijakým spôsobom nehaním evanjelický preklad – aj ten mám doma a čítam ho, aj katolícky s ich jalovými vysvetlívkami a aj ten nemám problém čítať a rovnako aj brata Roháčka (ktorý bol tiež z ECAV)… BTW aj Luther preložil prvú novú zmluvu sám 😉 takže to nie je dôvod niečo a niekoho haniť… Mohol by som aj ja vyberať slová, ktoré sú zase presnejšie v Roháčkovi, ako v evanjelickom preklade, ale toto je celé prepáč za výraz trápne… hovorím ti ako ten, čo prechádza rôzne preklady a keď niečo nie je jasné, dokonca si pozrie priamo grécky preklad, že evanjelium je v každom preklade rovnaké a dokonca aj v katolíckom, kde sú vadné len ľuďmi podané vysvetlívky, ktoré nakoniec napadol aj Luther… a teraz to dôležité milá Tamarka… Ty sa chodíš pýtať farárky a ja a moja manželka sa chodíme (ako to aj Luther robil) pýtať predovšetkým Pána, lebo On je zvrchovaný Veľkňaz, ako i stojí v Písme Svätom, a to v každom preklade… Moja milá Tamarka, moc by som ti želal, aby si spoznala pravého a živého nebeského Otecka, len potom pochopíš, ako mu môžeš všetko odovzdať, ako sa Ho môžeš na všetko pýtať… a k tomu nepotrebuješ poznať Písmo, stačí viera, ale teba mojá mila Tamarka pohoršila pravda, ktorú pochopil Luther, Roháček a mnoho, mnoho iných a chvála Pánu Bohu aj v ECAV týchto dní… Vieš pre mňa nie je nič možné, ale pre Boha je všetko možné a ja chcem veriť a veľmi ti to budem žeľať a pomodlím sa za teba, aby ti Pán ukázal svoju pravú podobu, ktorá nie je ukrytá v kostole, v obrazoch, či iných fikciach, ale je všade, len mu už konečne otvor dvere… Kresťana spoznáš Duchom a to čo som ti písal nebolo pre súdenie, ale pre život… Už som čítal viac tvojich komentárov a vidím, že v tebe nieto pravej viery. Uvedom si, že aj diabol verí, ale jemu to na život nebude… ale ty moja milá máš stále šancu… Boh ti už nie len klope, ale priam mláti do dverí,  tak mu otvor, pros a pýtaj sa Jeho, kde sa nachádzaš – Vieš mi dať prosím odpoveď? Si spasená? 

  Vieš momentálne vidím na teba aplikáciu týchto slóv nášho Pána (použijem evanjelicky preklad): 

  Ján 9:41Riekol im Ježiš: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; vy však hovoríte: Vidíme. A tak váš hriech zostáva. 

  Tamarka, nepýtaj sa len ľudí, never iba ľuďom, obráť sa v prvom rade na živého Boha a On zvrchovaný si Ťa povedie a naučí… Kresťanstvo mojá milá, nie je náboženstvo a mňa veľmi mrzí, že už aj v našej cirkvi sa začína uprednostňovať tradícia pred Božím slovom. Keď sa už v reformačnej cirkvi ťaháme preto, že si niekto dovolí vysloviť a prejaviť lásku ku Kristovi, tak to speje niekam inam 🙁

  Nech Ťa vedie Pán  

   

  Martin

  1. To že Boh mláti do dverí, povedal Výboch.

   To že "Ajhľa stojím … a klopem", povedal Boh.

   Komu uverím? Výbochovi, čo mláti, a do srdca vidí iba hmlou,

   alebo Ježišovi, ktorý vojde a "…bude stolovať so mnou"?

  2. tamara

    ďakujem Ti za tvoje  milučké slová. Som z toho všetkého dojatá- najmä keď mi niekto hovorí milá Tamarka, ako aj ty.

      Lenže milý môj Martinko, keď som si poutierala slzičky a ešte raz som si prečítala  tvoje slová- vidím a čítam aj také, čo určite neni z Ducha . Tvoja rada znie: môžeš sa ho na všetko pýtať… a k tomu nepotrebuješ poznať Písmo, stačí viera. Tak som sa Ho teda pýtala – a veľmi mrzko mi povedal o tebe. Nuž teraz váham, komu veriť, či Duchu a či týmto tvojim radám.

       Ale asi len tebe, lebo On mi hovorí Tamara a ty: moja milá. A farárky sa teda už nič pýtať nebudem, akurát ona sa ma furt vypytuje, že prečo sa jej už nič nepýtam . AHoJ

   1. Martin78

    Ak ti niekto niečo o komkoľvek povedal mrzko, tak to nebol Boh… Lebo takto sa vyjadrujú ľudia a nie milujúci Boh – Duch Svätý… Ja ťa Tamarka napomínam: dávaj si dobrý pozor na to, čo podsúvaš, že povedal Boh, lebo ako píše Písmo, rúhanie Otcovi ti bude odpustené, rúhanie Synovi bude môcť byť odpustené, ale rúhanie sa Duchu Svätému nebude nikdy odpustené (Mat 12:31). Pokiaľ ide o mňa, ja sa na teba nehnevám a naďalej ti radím – ver jedine Bohu, mne skutočne nemusíš. Otvor svoje srdce, nebuď tak zatvrdená a hľavne zatrpknutá. Ahoj aj tebe  

 2. lindavybochova

  Milá Tamara

  Prof. Jozef Roháček sa narodil v roku 1877 v Starej Turej. Bol členom ECAV a prvý evanjelický prekladateľ Písma Svätého z originálnych jazykov (hebrejčina a Gréčtina). Celú Bibliu preložil úplne sám a to, že jazyk je archaickej slovenčiny je ak sa pozrieš na dátum jeho narodenia pochopiteľný. Doteraz je to jeden z prekladov, ktorý je akceptovaný a používaný predovšetkým v reformačných cirkvách (je dosť doslovný a teda dá sa povedať autentický). To nijako neznižuje evanjelický preklad…. je jedno aký preklad čítaš, ak dovolíš Duchu Svätému, aby ťa viedol a vykladal ti Písmo… A tu skončím pre tvoje doštudovanie už len odkazom: 

  http://www.sion.host.sk/rohacek.html 

   

  A teraz to dôležité… Nerozumiem dosť dobre tvojmu vzťahu k Pánovi Ježišovi, lebo z toho čo mám už dlhšie možnosť sledovať pri tvojich komentároch, ty si svoj život neodovzdala Pánovi. Nepoznáš Ho a nepochopila si základ učenia Martina Luthera "Nie Martin, ale Kristus". Ak si aj čítala Katechizmus, zjavne si nepochopila a nevieš, čo znamená sa znovu narodiť, ako učí Písmo Sväté a tiež aj učenie ECAV. Nepoznáš živého Boha – nášho nebeského Otca a tvoje komentáre sú bezduché a útočné, hoci aj čítaš svedectvá a evanjelium… Je to smutné Tamara, lebo žiješ pravdepodobne schovaná vo vonkajšom náboženstve a pritom stačí len odovzdať svoj prázdny a hriešny život Ježišovi Kristovi, ktorý aj pre tvoje hriechy (aj moje) zomrel na kríži… nie za naše, ale ZA TVOJE/MOJE hriechy… Milá Tamara, je čas sa obrátiť k Pánovi a padnuť pred ním v pokání… Otvor si Písmo Sväté (je fuk aký preklad) a pros Pána, aby ti ukázal tvoju opustenosť a prázdnotu bez Boha… Lebo to čo píšeš ťa prezrádza a usvedčuje… Viem, prečo ti to hovorím a hovorím ti v láske, lebo ako ten, čo prijal svoju hriešnosť a vierou uveril a prijal Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa a Otec mi dal poznať, že mi odpustil a prijal ma za syna. Tak ti hovorím: On Ťa miluje a túži po tebe aby si za ním prišla. A On ti odpustí hriechy a príjme ťa za svoje dieťa: 

   

  Roháček RIM 8:15 lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!

   

  Evanjelický preklad: RIM 8:15 Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!

   

  Milá Tamara, je jedno aký preklad čítaš, ak chceš hľadať Pána Boha a pravdu. Vieš zaslúbením nášho Pána po znovu narodení je dar Jeho Ducha každému svojmu dieťaťu a On je ten radca, ktorý pomáha znovuzrodeným ľahšie chápať a čítať akýkoľvek preklad Písma Svätého, lebo slovo Boha je vždy mocné, ale až keď ho On vykladá, je v pravde, ktorá je na život… Čo si myslíš, čo sa stalo Jánovi Husovi a Martinovi Lutherovi, že neboli ochotní odvolať, hoci na nich číhala smrť za kacírstvo? Bol to práve Boh – Duch Svätý, ktorý ich utvrdil v pravde, milá Tamara. Nech Ťa vedie Ježiš Kristus v pravde a láske

   

  S pozdravom Martin Výboch

  1. tamara

    to je veta, ktorá platí – ako vidíme aj o tzv. linde, ktorá je vlastne Martinko!! Takže milý Martinko, najskôr ku prekladu. Ako píšeš, Roháček prekladal sám a podľa toho to aj vyzerá. Má , ako vidieť vážne nedostatky. Pýtala som sa našej ses. farárky, či sú v gr.origináli tie slová- dal právo. Vraj – nie. A tak ide len a len o Roháčkov  osobný názor a výklad. Ten preklad možno neni zlý, ale nášmu evanjelickému prekladu nesiaha ani po členky! Navyše, ako hovorí samo Písmo: "Čo však je prežité a zostarlo, je blízke zániku" (Hebrejom 8) a to platí.

     Viac by si mal dôverovať Pánu Bohu, ako Roháčkovi. Ale to nie je iba tvoje nábožnenstvo- jedných ľudí glorifikovať  a druhých odsudzovať a zatracovať. Hráš sa na Vševedúceho  a Ducha Svätého a vynášaš tu svoje urazené ego ako súdy Božie. Môj vzťah s Pánom nechaj láskavo na pokoji. I tak sú tvoje komentáre iba obielené hroby. AHoJ 

   1. lindavybochova

    Milá Tamarka, ešte ti dám aj praktické vysvetlenie k Písmu a prekladom: Ján 1: 2Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Toto je evanjelický preklad a slovo v zátvorke znamená doplnenie pre lepšiu zrozumiteľnosť – tak je to vysvetlené v evanjelickom preklade.

    Roháčkov preklad Ján 1: 12Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno; – Roháček rozlišuje slová, ktoré su jeho doplnením pre lepšie pochopenie, ako to on cítil kurzivom v Písme…

    Teda, ako vidíš, nieto v týchto prekladoch rozdielu… Ale vravím, toto je tak nepodstatné, pretože to slovo, ktoré ťa tak pohoršilo nijako neznižuje a neupravuje pravdu, ktorú nám Boh hovorí… Je to úprava autorov do daného jazyka… a ak si spravíš modlu z Biblie a dokonca ešte aj z konkrétného prekladu, Boh ťa v tom môže nechať…

    Slovo Boha má skutočnú moc na život, až keď ti ho On vysvetluje. Raz sa mi dostala do rúk jedna kniha, kde istá pani (autorka tej knihy) v úvode napísala: celým Novým Zákonom sa tiahne nenávisť k židom… Tá Pani prečítala Písmo Sväté ale bez Ducha a našla tam to, čo chcela nájsť a Boh ju v tom ponechal. Boh to nerobí vždy, ale môže to urobiť!  

     

     

 3. lindavybochova

  Milá Tamara,

  tento článok mi dal napísať Pán tak, ako mi ho zjavil. Volám sa Linda Výbochová a príspevok, ktorý bol reakciou na tvoj komentár, písal môj manžel Martin Výboch. Tak prosím nerob unáhlené závery tam, kde netreba.

  Keby som písala aj z Katolíckeho prekladu, bolo by to fuk, ako píše môj manžel, pretože buď ti to Duch Svätý v tebe vyjaví, alebo si sa jednoducho znovu nenarodila, lebo inak by si pochopila, že to, čo bolo podstatné bolo to, čo Božie slovo vyjadruje a nie ako presne je formulované, lebo na takýchto veciach sa doteraz háda, ale Duch Svätý nám vyjavuje podstatu slova.

  Prosím napíš, ako poznáš živého Boha. Veľmi ťa o to prosím, lebo zatiaľ iba prezentuješ ľudskú múdrosť, alebo mudrovanie a Ježiš nemá v tvojom článku ani kúsok miesta. Si celá spútaná cirkvou, to ťa usvedčuje, cirkev máš radšej ako samotného Boha, hoci Boha máme mať na prvom mieste (veď je to Božie prikázanie). Hneď sa pýtaš ľudí a nechávaš sa len od nich vyučovať, lebo nedôveruješ, že by ti Boh mohol niečo zjaviť. A to, čo ťa hneď popudilo, boli slová, že nechávame niekoho iného čítať.. Čo je na tom zlé to napísať? Veď keď bude každý z nás sám na súde, nebude mať výhovorky, tak prečo nemáme čítať z Písma? Prečo nemáme ísť priamo za Pánom? Koľkí z protestantov sa pohoršujú, že katolíci idú za Máriou a pritom si tiež medzi seba a Boha postavia cirkev, farárov, knihy… doplň si čo chceš. Chvíľa v nedeľu v kostole nás nevyzbrojí celou Božou zbraňou proti mocnému tohto sveta!

  Ja tu nevystupujem proti farárom, našu pani farárku v zbore si veľmi vážim, ale keď viem, že mám Ducha Svätého od Pána, tak prečo by som sama nemohla čítať Písmo a nenechať Jeho vysvetľovať? Môj Boh predsa nie je nemohúci. On je živý a mocný.

  Daj si pre vlastnú záchranu odpoveď na otázku, koho vlastne miluješ viac?

  Buď požehnaná a budem sa modliť k Pánovi, aby ti dal pochopiť tieto slová, lebo sú v láske a snažia sa ti otvoriť oči.

  Linda Výbochová

  1. Ajoj Lindka, odkiaľ vieš že máš Ducha Svätého? Nie je to iný duch, čo ti dáva písať? Raz do ohňa raz do vody… Ja ťa budem počúvať aj čítať, ale beda nám obom, keď to neni duch svätý,  čo ťa vedie… Nebudeme potom vedľa seba ubytovaní vpekle potom?

   1. lindavybochova

    Ahoj Tim,

    Odpoviem Ti za manželku a to Božím slovom, kde ako verím, Ti sám Pán dá odpovede na tvoje otázky, verím, že Ti čo najskôr odpovie aj Linda 😉

    Tu sú odpovede z Písma svätého na "istotu spasenia" veriacich:

    RIM 5: 1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. 3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.

    1 JÁN 48 Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10 V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. 13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.

    Ale to dôležité milý Tim je to, že Boh je skutočný a živý a naozaj dáva po obrátení spoznať, že sa stávame Jeho deti. Začneme Boha vidieť všade, milujeme Ho skutočne a cítime tu lásku od Neho, pohľad na tento svet sa zmení, začneme rozumieť Slovu Boha aj z Písma, aj z počutia (Boh učí aj bez Písma, aby si rozumel), lebo jediný skutok Boží je viera Ján 6: 28Vtedy mu povedali:Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? 29Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Ale toto je vec medzi tebou osobne a Bohom… to ti nedá ani farár, ani Lindiné články ani obrady – to ti vie dať Jedine BOH.

    A teraz k tomu, ako rozoznať zlých duchov. Opäť začnem slovom Pána Boha:

    1JÁN 4: 1Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. 4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

    Milý Tim, vieš to hlavné: podľa čoho rozoznáš Ducha pravdy a ducha bludu, je že odovzdáš svoj život Ježišovi a budeš mu dôverovať. On sa Ti dá spoznať a odpustí ti všetky hriechy, potom sa znovu narodíš a staneš sa Jeho dieťaťom. Potom sa ťa nebude týkať strach z bludu a z pekla. Ak niekto káže Krista, je Kristov… ak niekto nekáže falošné evanjelium, je Kristov a to je tá pravda, že ako Jeho deti máme túžbu svedčiť. A nechválime sa sebou, ale chválime sa Kristom a ak sebou, tak len svojimi slabosťami (2KOR 12 2 Znám človeka v Kristovi – pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. 3A znám takého človeka – či v tele, či krome tela, neviem; Bôh vie -, 4že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť. 5 Za takého sa budem chváliť, ALE SÁM ZA SEBA SA NEBUDEM CHVÁLIŤ, IBA SVOJIMI SLABOSŤAMI). 

    A ver, ak aj prišli niektoré tvrdé slová pre napomenutie, boli úprimne myslené v láske, hoci ti to teraz môže prísť ťažko pochopiteľné. Za moju manželku môžem povedať, že patrí Pánovi a môžem ti povedať, že mať "istotu spasenia" nie je nič, čím by sme sa vyznačovali len my dvaja… Chváľa Bohu, poznáme mnoho bratov a sestier v Kristu a komunikujú aj tu na tejto stránke.

    P.S. A ver len Bohu… ľuďom sa veriť nedá 😉    

    S úctou Martin

    1. ahoj Martinko a Lindka, ja som len chcel vedieť, odkiaľ vieš že čo tu píšeš je z Ducha svätého? Kto ťa naučil vykladať a takto pekne citovať z písma? Ja by som si chcel tiež spraviť nejaký taký kurz…

     1. Martin78

      Ahoj Tim,

      A uveril by si tomu, keby som ti povedal, že to bol Duch Svätý ? : -) Lebo nemáme žiadneho školenia než toho, ktoré nám dal Pán Boh. Poviem ti k tomu svedectvo: už aj v minulosti som skúšal viac krát čítať Písmo a nerozumel som tomu, bolo to ťažké a nezrozumiteľné, hoci som už prijal Ježiša, bol som mnoho rokov oddelený. A potom, keď ma z milosti Pán vrátil späť a vstúpil som do zboru ECAV, prečítal som si katechizmus… Tam boli isté rady: prečítaj si najprv jedno evanjelium napr. Lukáš, alebo Ján (to je jedno), potom skutky, potom listy apoštolov a potom zjavenie etc. a hlavne POMODLI sa pred čítaním k Duchu Svätému, aby ti dovolil spoznávať Jeho Slovo…

      Milý Tim, ja som to urobil a stalo sa to, že zrazu mi cez Písmo začal Boh rozprávať, ako ma miluje, čo pre mňa skutočne urobil a ja som zrazu nemal problém čítať Jeho Slovo… dával mi odpovede na to, čomu som nerozumel a zistil som, že celá pravda o Bohu a nás je v Písme, a že Boh je skutočne živý a pripravený ťa vyučovať, keď Ho o to žiadaš…

      "Ja by som si chcel tiež spraviť nejaký taký kurz…" Milý Tim, takýto kurz si môžeš urobiť doma v obyvačke, či v spálni, len odovzdaj Bohu dôveru 😉 

      Nech Ťa žehná a vedie náš Boh – Otec i Syn i Duch Svätý

      Martin Výboch

         

     2. Tim

      Ahoj Martin. asi neuveril, to by som musel vidieť ovocie Tvojej viery. Zaujímavé je, že píšeš, že si sa vrátil do ECAV a čítal si katechizmus. Inde zas píše(te) že žiadne "cirvki" ani farári, nemôžu byť prostredníkmi. A nenapísal katechizmus farár, a nevydala ho cirkev? Takže – nepriviedla ťa k tvojej dnešnej situácii matka cirkev?

     3. Martin78

      Milý Tim, matka cirkev neexistuje (to je čo za katolícky výraz), to nepoznám a to čo som napísal predtým za tým si stojím, to vôbec neznamená, že som nemohol dať na radu, ako v tom čase nezrelý kresťan na katechizmus Martina Luthera, resp. farárov, resp. učiteľov ECAV a iných… Aj v dnešnej dobe sa vzájomne učím so svojími bratmi a sestrami v Kristu, lebo nikto nemá plné poznanie. Ale to, že plne dôverujem jedine Bohu platí a On je ten kto ma učí… Verím Bohu a jedine cez Neho som ochotný veriť ľuďom. BTW. do ECAV som sa nevrátil, ale vstúpil, keďže predtým som bol v modloslužobnom RKC a pochopil som bludy ich učenia… Žial som tiež zistil, že vonkajšie náboženstvo a neznalosť skutočného Krista je aj v ECAV, ale nebudem utekať, lebo základné učenie Martina Luthera, ktorého učil Duch Svätý je také, že sa s ním v hlavných bodoch stotožňujem…

      Milý Tim, prepytuj u Pána, komu veríš… Ja mám Otca (mocného Boha) a ty máš ženu, nejakú matku cirkev, veríš ľuďom a hladáš ako veriť ľuďom – takto sa však k Otcovi nechodí 🙁 

      Ovocie mojej viery asi ťažko spoznáš cez internet, ale ja som otvorený nielen debatám o Pánovi, ale aj osobnému stretnutiu. Jediné, čím sa chválim, je Kristus, ja som nedôležitý, milý Tim… 

     4. Tim

      Výraz matka cirkev – To vôbec nie je katolícky výraz, ale je to výraz, ktorý som prvý raz počul, keď som bol konfirmovaný v ECAV: Agenda ECAV, Sľub konfirmanda, st. 146:

      Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého budete Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život spravovať a našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti dokazovať vernosť, sľubujete? Odpoveď: Sľubujem. Ty keď si "vstupoval" do ECAV, čo si sľuboval?

      Spomínal ho aj Martin Luther, (ten ktorého učil Duch Svätý) keď v napr. roku 1528 napísal:

      • Kresťanská cirkev je tvoja matka, ktorá ťa zrodila, a ktorá ťa skrze svoje slovo nesie. A to sa deje Duchom Svätým, ktorý svedčí o Kristovi.

      Spomínal ho tiež br. farár Batka vo svojej kázni poslednej, k nedeli Otcov, odporúčam prečítať si.

      Tak teraz neviem, či veriť ECAV, martinovi lutherovi a farárovi batkovi, alebo martinovi výbochovi.

       

     5. lindavybochova

      a

     6. Martin78

      Milý Tim, napísal som, že súhlasím s podstanou časťou učenia Martina Luthera, nie so všetkým… nikto nemá plné poznanie a nemal ho ani Martin Luther (on sám však vravel, nie Martin, ale Kristus)… dokonca ani Kristus, keď bol ešte Človek na Zemi, nemal úplné poznanie: Povedal MK 13:32 O tom dni a hodine však nikto nevie, ani anjeli v nebi, ani Syn, len sám Otec. Takže ktokoľvek povie, že má plné poznanie – klame!! Ja ho nemám, farári ho nemajú, Luther ho nemal, ty ho mať nebudeš… a teda k matke cirkvi – takto nikdy Boh (a v Písme tak nestojí) nenazval cirkev, ale povedal:

      Sk 20:28 Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobyl svojou krvou. 

      1K 11: 22 Nuž, či nemáte vlastných domov, kde by ste jedli a pili? Alebo či cirkev Božiu chcete znevážiť a zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám na to povedať? Pochváliť vás? Za to vás nechválim!

      1K 15:9 Veď ja som najmenší z apoštolov, ani nie hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval cirkev Božiu.

      Kol 1:24 Teraz radujem sa vo [svojich] utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cirkev. dopĺňam = Cirkev je telo Kristovo ako znovuzrodení kresťania sú údmi Tela Kristovho!! 1K 6:15 Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými? Či teda vezmem údy Kristove a spravím ich údmi smilnice? Vôbec nie!

      Takže otvorene poviem, že"

      • Kresťanská cirkev je tvoja matka, ktorá ťa zrodila, a ktorá ťa skrze svoje slovo nesie. A to sa deje Duchom Svätým, ktorý svedčí o Kristovi.  – Tak táto veta môj milý Tim je blud a je nebiblická – mňa matka cirkev nezrodila, mňa zrodil BOH, jedine BOH…  Luther na konci života vydával aj antisemitické publikácie… to neznamená, že nie je môj brat v Kristu, ale nie je o nič lepší ako ja, či ty (Tim), či iní a to si ho vážim… opäť ti odpopviem slovom Božím: Rim 3: 10ako je napísané: Nieto spravedlivého ani jedného;

      Milý Tim, toto je tvoj problém: "Tak teraz neviem, či veriť ECAV, martinovi lutherovi a farárovi batkovi, alebo martinovi výbochovi" – Či som ti povedal, že máš veriť mne? Či som ti nehovoril, že máš veriť Bohu? Stále rozmýšlaš nad tým, komu z ľudí máš veriť – ECAV, Luther, farár – každý človek, ktorý ti povie ver mne… takému never… ale kto ti bude hovoriť ver Bohu, ver Kristovi, ver Duchu Svätému, ten ti hovorí evanjelium…

      Tim, čo máš proti tomu, že ťa vyzývam k tomu, aby si šiel osobnou modlitbou za Bohom? Otázka, si spasený? Zažil si znovuzrodenie? To je otázka života a smrti, Tim a na tú ti nedá odpoveď žiaden farár, žiaden človek, jediné BOH…

     7. lindavybochova

      Ahoj Tim,

      v prvom rade by som ťa poprosila, nech je tvoje áno áno a tvoje nie nie. Aké ovocie prináša tvoja viera, keď sa prezentuješ iróniou?

      To, že vo mne prebýva Duch Svätý viem preto, že mi to zasľúbil Pán Ježiš. Kto sa znova narodí z Ducha a z vody, dostane Ducha Svätého.

      1 K 2,12: My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.

      Kto sa znovunarodí.. Tim, narodil si sa z Ducha? To je otázka pre život alebo smrť, aby si sa zaoberal stavom vlastnej duše. Mne sa to prihodilo. Jedna sestrička to vtipne nazvala – znovuzrodenie z Ducha je ako keď sa zrazíte s vlakom v plnej rýchlosti. Už vidím vtipné poznámky tých, ktorí toto nepoznajú. Ale je to úplná zmena života. Ja tu nehľadám vlastnú slávu – keby som hľadala, tak sa snažím ísť po linajke, aby som sa zapáčila svetu a nevystrkovala by som hlavu, aby sa mi niekto vysmieval. Ale svet mi je ukradnutý. Spoznala som živého Boha, presne o Ňom sa rozpráva aj v kostole, tak čo sa priečite? Hovorí sa, že Boh je živý. Ale ako Ho pozná ten, kto nehorlí, kto nemá Boha na prvom mieste, ale predáva toto miesto "matke cirkvi", kráľovne nebeskej alebo doplňte si podľa ľubovôle, lebo všetko, čo je medzi Bohom a nami je jednoducho modlou? Ako Ho pozná ten, ktorý sa vysmieva, keď mu niekto povie to, čo je v Písme písané, a o čom dokonca učí aj cirkev, do ktorej chodí a ktorej dáva absolútnu dôveru? Ako Ho pozná ten, ktorý neverí, že Boh znovuzrodeným dáva Ducha Svätého? Čomu Tim potom veríš? Istotne nie tomu, že Boh stvoril svet za 7 dní. Čo si si povyberal z Písma a uznal za pravdivé? Ako môžeš veriť Bohu, ktorému sa dá veriť len kúsok a ďalší kúsok už nie?

      Mne Ježiš, za ktorým som prišla v plači, zmenil postoje, vnímanie, zachránil nám manželstvo, zobral mi mnohé hriešne veci zo srdca. Dal mi zmysel života. To je niečo úplne iné ako som žila doteraz, nemôžem písať inak, keď viem, že Boh skutočne existuje a prejavil o mňa záujem, keď som pochopila, že moja smrť na kríži by bola pre mňa spravodlivým trestom. Akurát mi môže byť smutno, že mnohí nerozumejú a majú ma za blázna. Ale ako povedal Pán Ježiš, nie je sluha nad pána. Jeho ukrižovali, tak prečo by mňa mali chápať…

      Keď hľadáš Boha, hľadaj. Čítaj, spoznávaj. Ja ho nepoznám úplne, ale aspoň kúskom, čo som doteraz mohla spoznať viem, že je mocný, plný lásky, ale aj prísnosti, učí ma každým dňom, nechá ma aj padnúť, aby som pochopila vážne Jeho slová. Biblia je kniha, ktorá je plná slov života. Božie slovo je mocné, je vážne, čím viac o Ňom viem, tým vo mne vzbudzuje väčšiu úctu a pokoru. Nepotrebujem, aby si ma hladkal po tváričke a hovoril, že som super, lebo nie som dobrá. Ale raz som zomrela s Kristom a s Kristom som sa narodila. Ten pokoj, ktorý mi rozlial do srdca, to sa Tim nedá opísať… To je také naplnenie života, taká istota, že pre niečo som tu, že môj život má zmysel, že môžem v Jeho šľapajách byť užitočná, že to si nemôžem vsugerovať, ani keby som bola najsamlepší psychológ. Nikto iný nedokáže dať taký pokoj do srdca – to je tá milosť, to odpustenie hriechov, keď prídeš za Kristom. Viem, prečo som si tým istá, moje srdce bolo celý život nekľudné a tak vyzeral aj môj život.

      Tim, z hĺbky srdca ti prajem, aby si sa zrazil s Bohom v plnej rýchlosti, aby ťa naplnil rovnako ako mňa, lebo to je to, o čo treba v živote stáť. Hľadaj kráľovstvo nebeské a ostatné ti bude dané. Alebo neveríš?

      Linda

  2. tamara

    Jé! Linda, ty si naozaj svetová! Aj Jánovi na Patmose dal Zjavenie napísať Pán- ale Pán Ježiš a to  Jeho cirkvi. A teraz toto!!! To iste patrí Tvojej cirkvi.  AKO MI HO ZJAVIL!!? (Limanová je šuvix!) 

       Uvažujeme s našou ses.farárkou o konzekvenciách:

   -stala si sa nádobou nejakého Pána, zatiaľ nevieme akého (Výbocha?)

   – Ak by to bol Kristus – treba doplniť Novú Zmluvu o toto  zjavenie, aby bolo úplné!! To je jasné ako facka.

   – nie si spútaná Cirkvou Ježiša Krista zrejme preto, lebo v nej majú ženy mlčať a ty píšeš a táraš bez zábran 

   – zatiaľ sa dávam vyučovať ľuďom, ale ak sa dám tebe, budem vyučovaná kým?! 

   – kostoly zbúrať  a zničiť bohoslužby chceli už komunisti a jehovisti, nie si vôbec originálna

   – pochopiť tvoje slová, drahá moja, sa dá aj bez modlitieb a zo zaviazanými očami.

        AHoJ! Tvoja  Tamara

 4. tamara

   Kto vie prečo  a z akých zdrojov čerpá p.Linda, keď vo svojom príspevku to hlavné a základné , totiž Písmo sväté ozdobila aj patričnou machuľou"Dal právo". Mám po ruke NZ a náš evanjeilický preklad J, 1,12, ktorý znie: "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým , čo veria v Jeho meno". Odkiaľ sa vzalo "dal právo"? Prečo "vylepšujete" aj evanjelický preklad , ale aj pôvodný  text ? Preto, ak sa pýtate, či si NZ prečítame sami, alebo si ju dáť prečítať niekomu inému- odpove’d je zrejmá! Dajte si ju prečítať tým, čo ju preložili dobre  a verne – a táto skromná rada  platí  nielen pre p.Lindu. AHoJ

 5. mustafa

  ale evanjelicky preklad je evanjelicky preklad. a citovat dobry evanjelicky preklad nemoze byt nikdy zle. alebo sa mylim? 🙂

 6. lindavybochova

  Ahoj Tamara,

  ak je niekto svetový a úžasný, tak je to Ježiš. Irónia nepatrí do slovníka kresťana. Ak si znovuzrodená, potom sa veľmi čudujem, že mi nerozumieš, pretože mojou cirkvou je Kristus, navštevujem zbor evanjelickej cirkvi, ale mojou cirkvou je Kristus. ECAV nie je pre mňa alfou a omegou, ale Kristus je pre mňa alfou a omegou. A preto sa staviam proti ECAV? Preto píšeš, že idem búrať kostoly? Ty nechápeš, čo som myslela tým, čo som písala. Boha treba mať na prvom mieste. Cirkev má byť podriadená Kristovi tak ako žena mužovi. To je v Písme, tak nemôžem dať znamenie = medzi Krista a cirkev.Cirkev – organizácia má kráčať v šľapajách Krista, nie? Ako má teda podľa teba vyzerať viera?

  Novú zmluvu netreba o nič doplniť, je úplná, Kristove dielo bolo dokonané. Zjavenie neznamená, že treba niečo doplniť, to bolo pochopenie veršov, pochopenie Novej zmluvy, ktoré mi Pán dal. To je ako keď sa ti zapne obvod. Ako keď si čítaš Písmo a zrazu tie verše chápeš hlbšie, precítiš ich. Takýmto spôsobom s nami hovorí Pán, tichými alebo nástojčivými myšlienkami, zvýraznenými veršami z Písma, atď, pýtaj sa svojich bratov a sestier zo zboru, aké oni majú svedectvá s Bohom. A či je to od Neho? Kto chce plniť Božiu vôľu, spozná, či je to od Neho.

  Nikdy som nemala a ani nemám problém s tým, že mi káže žena. Ale zaujímavé, že píšeš, že v cirkvi Kristovej majú ženy mlčať, ale píšeme obe a ty ešte hneď, keď máš nejaký problém ideš sa pýtať vlastne ženy.. to je docela paradox, že?

  Zatiaľ sa dávaš vyučovať ľuďom, hovoríš. Mne sa dávať vyučovať vôbec nemusíš. Okrem kázní, ktoré počúvaš, choď k Bohu aj sama, čítaj si Písmo a modli sa. To je úplne normálne správanie kresťana a nie preto, že také má byť, ale že túži poznávať Boha viac.

  Vieš, viackrát som opisovala, ako som spoznala živého Boha. Tak prosím, napíš mi aj ty, ako si Ho spoznala, čo v tvojom živote zmenil. Už som o to viac krát prosila tých, ktorí ma kritizovali. Viem, aký som mala kedysi k Bohu vzťah. Bol mi sprostredkovaný, vzdialený, ale verila som v Neho. Tento zápal vo mne nebol. Nebola túžba hlásať Jeho evanjelium, pretože som Ho SKUTOČNE nepoznala.

  Buď požehnaná!

  Linda

  1. tamara

    -samozrejme ako také, ale bohouslužby v nich a spločenstvo svätých, na ktoré ty neustále útočíš  a to je oveľa vážnejšia vec. A buď pokojná, som znovuzrodená v krste a pri tom aj ostanem.

     AHoJ.

   1. lindavybochova

    Ahoj Tamara,

    ja som pokojná, ľudí môže zlomiť iba Božia moc, nie ľudská. Tým útočením na bohoslužby asi myslíš moje slová, že by mali zísť farári z kazateľníc, však? Vieš, čo som tým myslela? Jednoducho to, že ľudia berú farárov ako tých, ktorí ich majú priviesť k Bohu. Že ich budú vodiť za ručičku. Ale veď k Bohu musí prísť každý sám – každý sám sa musí zmieriť s Bohom. Lebo Boh sem prišiel v Ježišovom tele a zomrel za každého z nás, takže prečo sa čuduješ, že si nárokuje, aby bol zachránený každý. Máme prechádzať tesnou bránou – tam sa ako tlupa nezmestíme – Boh to hovorí každému zvlášť. No a v tomto svetle sa pozri na to, keď si ľudia stavajú farárov, pastorov, starších zborov na piedestál.. Potom ako majú prísť priamo ku Kristovi, keď si myslia, že ich tam dovedú oni? Oni chcú stále, aby bol medzi nimi nejaký prostredník, lebo majú pocit, že farári sú hodnejší poznať Pána. Každý človek môže poznať Pána. Už mi rozumieš?

    Vieš, ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku majú slúžiť iným, aby aj oni spoznali. A majú sa umenšovať a byť poslednými, aby púšťali dopredu nových. Farári, pastori, starší,…, ktorí milujú Boha a chcú, aby Ho spoznalo čo najviac ľudí, nemôžu byť pohoršení týmito slovami, lebo ak sú, potom myslia aj na vlastnú slávu a nie na Božiu slávu.

    Tamara, jediné, čo moje slová chcú rúcať, sú predstavy v mysliach ľudí. To je všetko. Veď je písané, že je jeden prostredník medzi Bohom a nami – človek Ježiš Kristus. Božie slovo nám hovorí o tom, že Boh sa chce zmieriť s každým jedným človekom. A na to poslal svojho Syna. Farári, pastori, starší… majú nádherné poslanie od Pána – majú evanjelizovať, učiť, prorokovať, každý, kto je k čomu Bohom povolaný – my máme počúvať a otvárať srdcia. Ale či sa odovzdáme Bohu alebo nie, to za nás nerozhodne žiadny človek, to musíme vo svojom srdci urobiť my. Ani týchto ľudí nemôžeme brať na zodpovednosť. Boh bude učiteľov súdiť prísnejšie, lebo mnohých môžu priviesť aj do bludov, ale bude súdiť aj tých, ktorí zastali na polceste. Nebude im výhovorky.

    Tamara, znovuzrodenie je o narodení z vody a z Ducha. Bez Ducha sme ošpliechané bábätká. Medzi mojim detským krstom a znovuzrodením je asi 30 rokov, to už som tu písala. A nemôžem ti povedať, že sa nič nezmenilo, pretože sa toho zmenilo v mojom živote neskutočne veľa. Aj o tom už som písala. Môj vzťah k Bohu je úplne ale úplne iný. A to som v Neho verila. Ale čo mi to pomohlo? Veď aj Satan verí, že Boh existuje, to som nemala moc navrch. Tak dáko som verila, že Ježiš je Boží Syn – veď som to počula v kostole. Satan dokonca vedel, že Ježiš je Boží Syn – ale nie je mu to na spásu. Čo to je, čo robí kresťana kresťanom?

    Jednoducho to, že zomrie tomuto svetu a narodí sa z Ducha. Vloží svoj život do rúk Kristovi. Lebo ten je živý a Jeho vedenie nie je súhra náhod v našom živote, ale dôkaz o moci nášho Boha.

    Tamarka, keby som ti mala porovnať predtým a potom, tak poviem – predtým nábožná a potom milujúca Krista.

    Ak teda veríš, že si znovuzrodená, potom hľad Božími očami na svet a pozri sa napríklad na to, že aj na túto stránku chodia ľudia hľadajúci. Čo si im ponúkla ty, ktorá si znovuzrodená? Povedala si im, prečo miluješ Krista? Povedala si im, že si šťastná, že ti zachránil život, ale zároveň aj zahanbená, lebo umrel aj kvôli tebe? Písala si im evanjelium, aby aj oni mohli byť zachránení a prosila si Boha, aby požehnal tvoje články a príspevky, aby otvorili oči ďalším ľuďom? Veď sme všetci učeníkmi, nielen farári rozprávajú o Bohu, my všetci zachránení o ňom rozprávame, lebo rozumieme tomu, čo s nami spravil. Tamarka, ja som cítila, keď mi Boh odpustil moje hriechy, keď som prechádzala pokáním pred znovuzrodením. Vtedy som mala slzavé údolie a pochopila som, že aj zákon mi dal Boh a že keď Ho odmietnem, môžem robiť čokoľvek, ale vedela som, že to bude iba prázdnota, nech robím aj dobré alebo zlé. Nevedela som, čo mám urobiť, bolo mi zle z toho, aká som bola. Trvalo to istý čas. A potom sa ma dotkol Pán, dal mi na srdce jednu vetu, ako neodbytnú myšlienku a ja som so slzami v očiach zvolala: Túžim byť Tvojím dieťaťom! Vieš aká neskutočná radosť ma zaplavila? Slzy sa mi rinú ešte aj teraz, aj vtedy som plakala. Ale na tom nezáleží, ja nie som dôležitá, píšem ti to iba preto, že viem, že Boh existuje a viem, že človek cíti, keď sú mu priamo Bohom odpustené hriechy.

    Veľmi ti to želám Tamarka! A teším sa, ako budeš vítať nových ľudí a rozprávať im so svetlom v očiach, čo pre teba Pán urobil a že môže zachrániť aj ich.

    Buď požehnaná!

    1. mustafa

     dovolim si vstupit do vlakna.

     na otazku pre Tamaru – "Čo si im ponúkla ty, ktorá si znovuzrodená?" –

     Internet je plny zdielajucich sa "znovuzrodenych" krestanov, televizie plne kazatelov, krestanskych animatorskych akcii, co svet predtym nevidel, v kazdom meste stretka, chramy moderne, vykurovane, MHD, ludia maju auta… a predsa pocet krestanov klesa, chramy sa vyprazdnuju…. ze by to takto nefungovalo? ze by sa ludske snazenie dalo do popredia pred Bozim? ved este pred 50 rokmi nemali ludia problem pesom ist cez les dlhe kilometre aj v zime, aby sa mohli zucastnit sa liturgie. a dnes? vykecavame sa na webe, produkujeme prispevkov, ze by aj politruci v 50 rokoch zavideli – a nic.

     1. Martin78

      Vstupuj do vlákna 🙂 a zdielaj sa… myslím, že to vôbec nie je zlé 😉 Máš v mnohom, čo píšeš pravdu… osobne by som zrušil úvodzovky pre znovuzrodených, lebo sa to nedá paušalizovať, sú takí a takí, tak ako aj v reálnom svete v kostoloch, zhromaždeniach etc… tak to bolo vždy, už apoštol Pavel upozorňoval na to, že budú medzi nami infiltrovaní takí, čo Pánovi nepatria. ale k veci:

      Sám viem, že do nášho kostola chodí málo ľudí, len keď sú vianoce, či konfirmácia, tak je tam nátresk, ale to je žial už len estráda, cirkus s fotenim a Boh nikde 🙁 ľudia majú skrátka tvrdé srdcia, už nejdu a nespoliehajú sa na Boha, ako naši predkovia a pritom, je užasne oslobodzujúce žiť s Bohom… ani nevedia o čo prichádzajú, ale platí jedno, kým nás Boh nezlomí, sme slepí. Osobne si však myslím, že hlavný problém ECAV spočíva v tom, že sa nekáže evanjelium, teda číta sa s Písma, ale tak, akoby každý mal rozumieť slovu Boha, akoby každý v kostole patril Bohu a skrátka, mne to je moc ľúto, ale to nie je pravda… Mnohí ľudia skrátka ani nevedia, prečo urobil Boh čo urobil, prečo tu bol Ježiš… áno prijmu istym spôsobom, že bol Syn Boží a zomrel za nás… ale to je všetko a potom si povedia, veď ja niesom tak zlý, ako tam ten a to je ZLE! Kým nepochopí jednotlivec, že to on mal byť na tom kríži namiesto Ježiša, kym to do dôsledku nepochopí človek, skrátka Boha nepozná a kráča po širokej ceste do zatratenia… Tieto pravdy, ktoré sú aj v katechizme sa skutočne prestali učiť (neviem, či všade, ale na mnohých miestach, kde som bol – áno)… Naša farárka je znovuzrodená a úžasná sestra, ale za tie roky, keď sme jej povedali, že jej ľudia nevedia , čo je byť spasený, ostala v šoku… to si človek často neuvedomí, keď roky robí službu… a je pravda, že zmenila kázne viac na evanjelizačné… je treba ľuďom povedať, že majú dve možnosti – prijať Krista srdcom a žiť, alebo umrieť a odísť do zatratenia, hoci aj budú celý život hovoriť Pane, Pane… Tak ak si zvrchovaný Boh použije aj internet, nech… prečo nie (viem, že si ho používa)… prečo by sa v tejto chvíli nemohli obrátiť k Bohu 50-ti ľudia doma… Je to v moci Pána. 

 7. lindavybochova

  Ahoj Mustafa,

  čo myslíš, čo urobí človek, ktorému niekto zachráni život? Ide a povie všetkým blízkym, známym, že čo sa mu stalo a že mu niekto zachránil život.

  Ak sme spasení, chodíme a hovoríme, že nás Ježiš zachránil. Sme si vedomí svojej hriešnosti a sme vďační za to, čo pre nás urobil. V mojich príspevkoch a článkoch som ľuďom písala, aby išli k Bohu, aby každý sám za seba riešil svoj vzťah s Bohom. Žiadne odhováranie, ale upozornenie, že farár ich nespasí (rovnako ako ani pápež, ani Mária, ani obraz, ani socha,…). Iba Ježiš ich spasí – jediný prostredník medzi nami a Bohom.

  To nie je skutkárčenie. To, čo mi dal Pán z milosti, túžim dávať ďalej, aby aj ďalší a ďalší ľudia poznali Boha osobne. Ja som Ho poznala, ale sprostredkovane, bol vzdialený a mohla som si Ho priblížiť alebo odsunúť. A píšem to tu preto, aby každý, kto sa v tom nájde, začal hľadať Boha intenzívne.

  Dnes nášho Pána cítim každú chvíľu dňa, to nie sú nedele, to je každodenné zdieľanie s Pánom. Odpustil mi hriechy a zmenil mi život. Ty by si také niečo nehovoril? Ja nemôžem byť ticho. Boh mi ukázal, že miluje a zomrel aj za tých, ktorých by som bez Neho nemala rada, tak kto som ja, že by som bola ticho, aby som si svoju radosť nechala len pre seba?

  Linda

  1. misko

   Rád by som upozornil na to, že cieľom v kresťanstve nie je "cítiť pána každú chvíľu dňa". City môžu byť klamlivé. Mnoho kresťanov nemusí veľmi prežívať vieru na citovej úrovni a pritom majú s Bohom intenzívny, osobný vzťah. Ich radosť je hlboká a decentná, ale prejavujú ju v skutkoch lásky voči svojim blížnym bez toho, že by slovami o Kristovi rozprávali. Ich skutky však pre pozorného človeka môžu byť jasnejším svedectvom ako kvetnaté slová.

   Marana tha!

   1. Martin78

    Ono je to tak, každé z Jeho detí dostalo inú mieru viery (tak to aj stojí v Písme) a do istej miery s tebou súhlasím, nemali by sme sa povyšovať nad bratom, ktorý má menšiu mieru viery a preto ho súdiť. Osobne však nevidím rozdiel medti tým, prežívať vieru na citovej úrovni a mať intenzívny a osobný vzťah? Aj s tým môžem súhlasiť, že u kresťana sa má prejavovať skutkom lásky, ktorá však nie je naša ľudská ale tá, ktorá nám je daná Ježišom, lebo nieto spravodlivého ani jedného človeka (tak to stojí v Písme). Čiže áno naši blízky a priatelia by mali vidieť, že sme iní, že nekráčame so svetom a je v nás Boh a malo by to pre nich byť lákavé, minimálne by sa mali pozastaviť.

    Ale aký je prejav lásky, keď nepovieš svojmu neveriacemu priateľovi, rodine, že ak nepríjmu Krista idú na smrť do večného zatratenia? To sa nedá, ak máš lásku Kristovú, tak ťa trápi, že ľudia okolo teba umierajú. Dám ti príklad: Ak by si bol napr. v horách, pri nejakej hrádzi a uvidel by si, že sa pretrhla, neutekal by si dole a nesnažil sa varovať všetkých, že sa blíži smrť? A to je to, ak spoznáš živého Boha, ty ani nemôžeš konať inak, ako utekať a kričať, že sa pretrhla hrádza, lebo ak poznáš Ježiša, už nemáš o seba strach, tvoj život je vyriešený, ale máš strach o tých, čo Pána nepoznajú. A že jedna z foriem je napríklad aj písanie na internete o Kristovi… čo ty vieš, koľkí ľudia v tichosti vo svojej izbičke sa práve cez internet dostanú k evanjeliu a obrátia svoju tvár k nebeskému Oteckovi (Boh si môže použiť čokoľvek). Koľkí ľudia sú pozráňaní v rôznych cirkvách a potrebujú povzbudiť – vieš Miško, verím, že si čítal Božie slovo a to hovorí, že máme každý jeden z nás hlásať evanjelium, to sú svedectvá ako poznáme Boha. Prečítaj si Pavlové listy… veď on chodil a prísne napomínal zbory k náprave, veď to bol taký fanatik, že VAO… a braček apoštol Peter – fanatik, braček apoštol Ján – fanatik… tak áno túžim byť taký istý fanatik pre Ježiša ako boli oni a túžim byť tak pevný vo viere, že by som bol ochotný zomrieť pre Krista a aj pre teba… lebo ako povedal braček apoštol Pavel… Nežijem už ja, ale Kristus… nechválim sa sebou, jedine ak svojimi slabosťami, ale chválim sa Kristom – takže otázka skôr znie, som dostatočne zapálený, Pane?   

Komentovať