Cirkev v dialógu

Tri evanjelicko-luteránske cirkvi na severe Nemecka, ktoré sa majú r. 2012 zlúčiť do jednej, 1. septembra otvorili v Rostocku pracovné miesto s názvom Cirkev v dialógu. Súčasne otvorili aj jeho kanceláriu v Hamburgu. Ide o trvalý projekt vedenia dialógu kresťanov s nekresťanmi a ich oslovenie. Po prvých piatich rokoch sa práca vyhodnotí a urobia sa zlepšenia. Pre prvé tri roky poskytnú cirkvi spolu 900 tisíc €.

(www.kirche-mv.de)

Komentovať