Poďakovanie

Dovoľujem si na tomto mieste srdečne poďakovať všetkým mojim priaznivcom, príbuzným, známym, priateľom ,sestrám a bratom vo viere, ktorí mi pri príležitosti môjho okrúhleho životného jubilea osobne, písomne alebo telefonicky zablahoželali. Nech Pán láskavo vypočuje a splní ich žičenia. Soli Deo gloria!

PaedDr.Vladimír Láska, redaktor-voluntér

Komentáre k “Poďakovanie

  1. lubo batka st

      V mene čitateľov tohoto portálu  sa pripájame ku gratulantom a nášmu vernému prispievateľovi, br.PaedDr. Vladimírovi Láskovi 

    srdečne blahoželáme  k významnému životnému jubileu. Dozvedáme sa  o tom až teraz, ale veríme, že nám to br.Vladimír láskavo prepáči a príjme naše želanie všetkého dobrého od milého Pána Boha v jeho ďalšom živote. Je to pre nás zároveň príležitosť poďakovať jubilantovi za  jeho vernú, pohotovú a mimoriadne cennú službu, ktorú koná svojím pravideľným spravodajstvom na tomto portáli. Sme tým obohatení a potešení spoločenstvom viery v činnej láske. A tak za všetkých – Mnoga ljeta! Živió!

Komentovať