Konferencia evanjelických duchovných v Maďarsku

23. augusta 2011 sa v Bonyháde začala trojdňová konferencia duchovných z troch diecéz Evanjelickej cirkvi v Maďarsku, aby sa spoločne pripravili pre budúci rok. Mottom konferencie sú slová:"Nové víno do starých nádob?" Prednášajúcim hosťom zo zahraničia je Klaus Douglass,ktorý podal výklad Jánovho ev. 15. kapitoly. Po výklade bola rozprava v skupinách. Po večeri sa konali športové zápolenia v rôznych druhoch športu. Napr. vo futbale vyhralo družstvo farárov Severného dištriktu.Konferencia sa skončí 25. augusta.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať