Šírenie evanjelia v Etiópii

Misijná spoločnosť Fínskej ev. luteránskej cirkvi podporuje šírenie evanjelia v zborovej práci v 20 krajinách sveta, medzi iným aj v Etópii. V súčasnosti je šírenie evanjelia aktuálne v povodí rieky Omo na juhozápade krajiny, kde žije 25 tisíc príslušníkov kmeňa dassaneč. Misijnú prácu vykonáva v súčinosti s partnerskou Ev. lut. cirkvou Mekane Jesus v Etiópii, ktorá je najrýchlejšie rastúcou lut. cirkvou na svete.Ročne pribúda až  do 300 tisíc nových kresťanov-evanjelikov. Je to i vďaka práci laických dobrovoľníkov v cirkevných zboroch, ktorých v súčasnosti je 265 500. Cirkev má 5,6 mil. členov a 2400 kňazov.

(evl.fi)

Komentovať