150 rokov vnútornej misie v Dánsku

Cirkevné združenie pre vnútornú misiu v Dánsku bolo založené dňa 13. septembra 1861, teda teraz tomu buide 150 rokov. Bolo to hnutie vnútri Evanjelicko-luteránskej cirkvi Dánska na prebudenie osobnej viery v nasledovaní Ježiša Krista na biblickom základe a učení luteránskej viery. 10. septembra budú si toto jubileum pripomínať dňom otvorených dvertí vo všetkých 10 misijných domoch po celom Dánsku ,recepcopiu vo Fredericii a jubilejnou oslavou vo Výstavnom centre vo Fredericii 8. septembra. Misia sa aktivizuje hlavne lokálne a zahrňuje prácu s deťmi a mládežou, organizuje nedeľné školy, biblické kurzy pre skupiny, stretnutia a víkendové kempy. Všetko to koná veľký štáb laikov- dobrovoľníkov. Hlavným centrom je Fredericia, odkiaľ sa riadi tiež ústredná práca : vydavateľského domu Lohse, hudobného vydavateľstva kresťanskej dánskej hudby Refleks musik, kresťanskej cestovnej kancelárie Felix Rejser a mediálneho centra IMedia.Misia vlastní: dva hotely, kemping, biblickú školu,ktorá vzdeláva vedúcich pracovníkov. Misia vydáva vlastný týždenník – magazín. Jej webová stránka je: http://indremission.dk aj s verziou v angličtine a nemčine.

(www.interchurch.dk)

Komentovať