Biskup Malasussa pokračuje v druhom volebnom období

Biskup Dr. Alex Gehaz Melasussa bol na zasadnutí 18. synody Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie opätovne zvolený za predsedajúceho biskupa tejto cirkvi pre druhé volebné obdobie. Synoda ELCT sa konala 13.-15. júla 2011 v Lutheran  Junior Seminary v Morogoro, západne od Dar es Salaamu . Heslom synody boli slová z 2. M 33,14:" A On riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku."

(www.elct.or.tz)

Komentovať