Konferencia v Petrohrade o slobode svedomia a náboženského života v RF

1. a 2. augusta 2011 sa v Petrohrade bude konať vedecko-praktická konferencia s názvom:" Sloboda svedomia a náboženského života v Ruskej federácii: 20 rokov ,1991-2011". Na konferencii zaznejú prednášky a budú sa konať okrúhle stoly s účasťou vedcov, religionistov, predstaviteľov štátnych štruktúr, náboženských a spoločenských organizácií a iných účastníkov. Na konferencii sa budú riešiť a posudzovať tieto otázky:

1. zákonodarstvo o slobode svedomia

2. štátno-konfesijné vzťahy

3. nové náboženské hnutia v Rusku

4. prax použitia práva v sfére náboženských slobôd

5. sociálna služba náboženských organizácií

6. miesto náboženských organizácií v sociokultúrnom priestore Ruska.

(www.baznica.info)

 

Komentovať