O živote a diele Johnna Stotta

Bol najvplyvnejším evanjelikálnym teológom 20. storočia. Tento anglikán platil za zakladateľa evanjelikálneho hnutia. Spájal pevnú biblickú vieru so svetovým misijným a diakonickým angažovaním sa. Viaceré základné dokumenty nesú jeho podpis. Okrem už spomenutého Lausanského vyhlásenia z r. 1974 je to aj Manifest z Manily z r. 1989. Podpísal aj úvod k štatúte Svetovej evanjelickej aliancie r. 1951. Svetoznámy bol Stott ako kazateľ, rečník a autor do 50 kníh, ktoré boli preložené do 75 rečí.Meno si urobil tým, že ťažké teologické súvislosti vedel predstaviť všeobecne zrozumiteľne. Okrem toho slúžil študentom teológie na celom svete ako priateľ a mentor; pre mnohých bol jednoducho "strýčko John."Stott bol silným obráncom biblickej viery.

Jeho otec Sir Arnold W. Stott bol fyzik a agnostik. Matka Emily bola luteránka. Ako 17-ročný uveril v Ježiša Krista a obrátil sa. R.1939 začal študovať teológiu v Cambrigde. Po ordinácii sa stal anglikánskym duchovným v Londýne. Bol aktívnym aj v evanjelikálnom študentskom hnutí a r. 1982 založil v Londýne Inštitút pre súčasné kresťanstvo – zariadenie pre ďalšie vzdelávanie neordinovaných.Od r. 1959 do 1991 patril ku kazateľom kráľovského dvora. Kráľovná Alžbeta II. ho vyznamenala najvyšším vyznamenaním Spojeného kráľovstva -Komandér Britského impéria. R. 2005 ho americký časopios Time zaradil ku stovke najvýznamnejších osobností sveta. Pred štyrmi rokmi sa stiahol z verejnosti. Slobodný teológ si urobil meno aj  svojim hobby ako znalec a skúmateľ vtáctva. Večer života prežíval v domove pre seniorov anglikánskych duchovných v Lingfield, grófstvo Surrey.

(www.idea.de)

 

Komentovať