Dva milióny zavolaní telefónnej pastorizácie v Nemecku

V minulom roku bolo v Nemecku vyše dvoch miliónov volaní telefónnej pastorizácie. Nevolali iba kandidáti na samovraždu, ale aj iní ,napr. partnerské problémy, mobing v škole a zamestnaní, strata zamestnania, závislosť, choroba, osamelosť alebo duchovná kríza. V službe pracovalo vyše 8.350 neplatených a 188 platených pracovníkov. Zo 109 lokálnych telefonických zariadení je 60 ekumenických, 37 evanjelických a 12 katolíckych prevádzok. Okrem telefonických služieb k dispozícii je aj 35 zariadení pre e-maily a 24 pre chaty. 15 zariadení dáva možnosť osobnej návštevy tzv. "otvorených dverí".Deutsche Telekom uzavrela so zriaďovateľmi dohodu, že volania na pevné linky a mobily sú bezplatné.

(www.idea.de)

Komentovať