Smútočné bohoslužby v dóme v Oslo

Katedrála v Oslo bola tento víkend útočiskom do 12 tisíc ľudí, ktorí sem putovali ,aby našli potechu, nádej a stíšenie. Zvlášť v sobotu večer bolo tu plni ľudí, takže dóm musel byť otvorený do pozdných hodín.V nedeľu o 11. hodine sa v preplnenj katedrále konali smútočné služby Božie.Biskup Oslo a vedúca biskupka vítali predsedu vlády, predsedu parlamentu a lídera mladých ľavičiarov. Potom prišiel kráľ Harald, kráľovná Sonja, princezná Märtha Luisa a jej manžel Ari Behn.Po smútočnej predohre nórskeho autora chrámové zhromaždenie spievalo aj v našom spevníku známu pieseň H.F.Lyteho Zostaň pri nás! ES 439.Nato biskup Oslo Ole Christian Kvarme privítal vzácnych hostí a všetkých prítomných i tých pri tv a rozhlasových prjímačoch. Žalm 121 čítal mládežník z politickej strany, epištolu katolícka mníška a evanjelium biskupka Befuglien, ktorá kázala na slová z Ev.sv. Jána:"Nech sa vám srdce nestrachuje!"V kázni hovorila o tom, že sú to smútočné služby Božie, smútok je súčasťou ľudského života, ale cieľ teroristov – vyvolať strach nemá mať trvalé miesto medzi nami.Je tu nádej, ktorú dáva Pán Boh v Ježišovi Kristovi. Po spievanom Nicejskom vyznaní viery prehovoril veľmi emotívne sám premiér. Spomenul dve konkrétne mená, pričom u mnohých prítomných vyvolal hlasitý nárek a tichý plač. Aj jemu samému sa zlomil hlas. Hovoril o malom ,ale hrdom nórskom národe, ktorý bude zomknutý a jednotný proti násiliu a odmieta teror ako spôsob riešenia problémov.Na záver boli príhovorné modlitby za rodiny obetí i celý národ.Hodno spomenúť, že Slovákovi-evanjelikovi dobre padlo počuť aj druhú pieseň z nášho spevníka – 245 Ó láska Božia od G. Tersteegena.

Bohoslužby bolo možné sledovať na internete.

Komentovať