Skončil sa 62. Týždeň evanjelizácie v Dziengelowie,Poľsko

Skončil sa 62. Týždeň evanjelizácie v Dziengelowie, Poľsko, ktorý trval 9 dní. Hlavnou témou bolo tohtoročné heslo:"Hovorte pravdu!". Stálych -zaregistrovaných účastníkov bolo 464, okrem toho denne prichádzalo do 2 tisíc hostí. ET organizuje a vedie Centrum misie a evanjelizácie Evanjelickej cirkvi a.v. v Poľsku.

(www.luteranie.pl)

Komentovať