Nový biskup v novom štáte

26. júna 2011 bola vysviacka nového biskupa ,bývalého diecézneho tajomníka Stephena Dokolo v Lui, Južný Sudán,ktorá diecéza je partnerskou diecézou Lundskej diecézy Švédskej cirkvi.Švédska diecéza každý rok vyzbiera na pomoc pre partnerskú cirkev v Južnom Sudáne 300 až 350 tisíc šv. korún. Peniaze sa investujú na budovanie školstva. Na slávnosti sa zúčastnilo do 3500 osôb.Slávnosť trvala 5 a pol hodiny. Prítomní boli králi, starešinovia a náčelníci z desiatich  čiastkových štátov novej krajiny.Zo zahraničia prišli 30 predstavitelia afrických štátov. Lundskú diecézu zastupoval kňaz John Liljeblad, ktorý prečítal pozdravný list z diecézy a ako dar odovzdal biskupovi prsteň. Slávnosť prenášala nová štátna tel. stanica SSTV a vysielanie sa dalo zachytiť na troch kontinentoch.

(www.svenskakyrkan.se)

P.s. Ide o Episkopálnu (anglikánsku) cirkev Sudánu.

Komentovať