Letné stretnutie hnutia Oáza v Kungsbacka,Švédsko

Veľkému záujmu sa teší letné stretnutie prívržencov hnutia Oáza v cirkevnom zbore Kungsbacka, Švédsko. Na programe sú semináre, bohoslužby a kázne. Súčasne stretnutie slúži pre mladých na vytváranie priateľstiev a spoločenstva. Stretnutie sa skončí v sobotu 16. júla t.r.

Hnutie Oáza je nezávislé charizmatické hnutie ,ktoré chce podporovať zdravú duchovnú obnovu, opretú o Písmo, citlivo vyváženú voči Svätému Duchu a chce prinášať dobré ovocie. Oáza je zakorenená v evanjelicko-luteránskej viere  a chce slúžiť Švédskej cirkvi k otváraniu sa pre iné denominácie.

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať