Prezident GAW 70-ročný

12. júla t.r. oslávil 70. narodeniny prezident Spolku Gustava Adolfa (GAW) Dr. Wilhelm Hueffmeier. Pri tejto príležitosti sa v Berlíne konalo prijatie, na ktorom sa zúčastnili početní cirkevní predstavitelia z Nemecka i zo zahraničia. Hueffmeier zastával predtým vysoké funkcie v rozličných cirkevných organizáciách. V GAW sa angažuje od r. 1984. Za prezidenta ho zvolili v r. 2004.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať