NALC neustále rastie

NALC -Severoamerická luteránska cirkev,ktorá sa kreovala v auguste 2010 na základe rozchodu s ELCA kvôli nebiblickým uzneseniam synody vo veci neheterosexuálnych párov a osôb vôbec, má podľa najnovších údajov z júna t.r. 100 tisíc členov v 212 cirkevných zboroch. Tým sa NALC stala čo do počtu šiestou luteránskou cirkvou v Severnej Amerike. Prvá je ELCA – 4,543.037; druhá je LC MS – 2,400.000; tretia – Wisconsin Evangelical Lutheran Synod – 389.545; štvrtá – Lutheran Congregations in Mission for Christ – 310.495; piata je ELCA v Kanade – 148.863. Okrem týchto šesť luteránskych cirkví s počtom nad 100 000 členov, jestvuje ešte ďalších 10 cirkevných lut. telies s počtom od 994 po 51 560.

(www.thenalc.org)

Komentovať